100 minut volání zdarma k SIM zakoupené na České poště

Nenechte se připravit o vyprávění svých blízkých a sdílejte s nimi jejich zážitky i po telefonu. 100 minut volání navíc na celých 6 měsíců za každé dobití kreditu v hodnotě 300 Kč u nově zakoupené SIM karty na České poště do 31. 7. 2019.

 • 100 minut navíc na 6 měsíců za každé dobití kreditu v hodnotě alespoň 300 Kč u nově zakoupené SIM karty na České poště
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
 • Termín promoakce
  • Nákup nové SIM karty SAZKAmobil na pobočkách ČESKÉ POŠTY s. p. a její aktivace v období od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019.
 • Podmínky
  • Dobití kreditu nově zakoupené a aktivované SIM karty SAZKAmobil na pobočkách ČESKÉ POŠTY s. p. minimálně v hodnotě 300 Kč do 6 měsíců od aktivace SIM karty, nejpozději však do 30. 1. 2020.
  • Odměna
  • Balíček 100 minut na volání do všech sítí platný po dobu 30 dní od data aktivace tohoto balíčku za každé jednotlivé dobití minimálně 300 Kč provedené do 6 měsíců od aktivace SIM karty, nejpozději však do 30. 1. 2020.
  • V kalendářním měsíci, resp. v příslušném období, může být odměna Balíček 100 minut volání do všech sítí aktivována opakovaně v závislosti na počtu dobíjení kreditu v minimální hodnotě 300 Kč.
  • V případě, že zákazník bude již mít balíček 100 minut volání do všech sítí aktivní a dobije si kredit v minimální výši 300 Kč, bude tento aktivní balíček, i když bude obsahovat volné jednotky (minuty) deaktivován a nahrazen novým balíčkem 100 minut volání do všech sítí zdarma.
 • Shrnutí
  • Nákup SIM na pobočkách ČES KÉ POŠTY s.p. a její aktivace v období 1. 2. 2019 – 31. 7. 2019
  • Dobití SIM v hodnotě 300 Kč v období 1. 2. 2019 – 30. 1. 2020, vždy však jen v období 6 měsíců od provedené aktivace SIM karty zakoupené na pobočkách ČESKÉ POŠTY s. p.
 • Odměna: Balíček 100 minut volání do všech sítí za libovolný počet dobití kreditu v minimální hodnotě 300 Kč do 6 měsíců od aktivace SIM karty.
 • Postup pro získání odměny za nákup a aktivaci SIM karty SAZKAmobil na pobočkách ČESKÉ POŠTY s.p. a její dobití minimálně v hodnotě 300 Kč:
  • 1. Zákazník zakoupí novou SIM kartu na některé z poboček ČESKÉ POŠTY s. p. v době od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019.
  • 2. Zákazník provede aktivaci takto zakoupené nové SIM nejpozději do 31. 7. 2019.
  • 3. Za každé dobití kreditu takto nově zakoupené a aktivované SIM karty SAZKAmobil (viz. Předchozí 2 body) v minimální hodnotě 300 Kč skrze terminály SAZKA a.s. nebo online prostřednictvím SAZKAmobil aplikace nebo na v období do 6 měsíců od aktivace SIM karty, nejpozději však do 30. 1. 2020, získá zákazník zdarma balíček 100 minut volání do všech sítí platný po dobu 30 dní od data aktivace tohoto balíčku.
  • 4. O aktivaci balíčku 100 minut volání do všech sítí bude zákazník informován SMS zprávou.
  • 5. Balíček 100 minut volání do všech sítí může zákazník získat v době 6 měsíců od aktivace SIM karty SAZKAmobil, kterou zakoupil na pobočkách ČESKÉ POŠTY s. p., za každé jednotlivé dobití kreditu v minimální hodnotě 300 Kč.
  • 6. Odměna 100 minut volání do všech sítí je kombinovatelná se standardními odměnami za dobití kreditu tzn. Levné volání a SMS, Mobilní internet ZDARMA nebo Kredit navíc, vyjma odměny Neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobilu (tzn. zákazník získá jak 100 minut na volání do všech sítí, tak jednu z nastavených odměn za dobití).
  • 7. Veškeré odměny za dobití kreditu (tj. včetně balíčku 100 minut volání do všech sítí) mají platnost 30 dní od data aktivace.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky SAZKAmobilu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 31. 1. 2019 do 29. 1. 2020.