20 x výhra se Sazka Klubem

Vyhrajte 5000 Kč se Sazka Klubem

  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci k spotřebitelské soutěži 20 x výhra se SAZKA Klubem (dále jen „Soutěž“) od společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání věcné výhry od SAZKAmobilu. Detailní podmínky Soutěže jsou uvedeny v Podmínkách Soutěže na webu SAZKA Klub - https://www.sazka.cz/sazka-klub 
  • Vylosovaný držitel věrnostní karty SAZKA Klubu získává bonusový kredit v hodnotě 5000 Kč. Platnost tohoto bonusového kreditu je 12 měsíců od data přidělení. Pokud výherce již využívá předplacenou kartu SAZKAmobilu, je možné mu navýšit bonusový kredit u jeho stávající SIM karty. Bonusový kredit lze využít na volání, SMS a data, nikoli na prémiové služby. Bonusový kredit se čerpá jako první, nelze ho převádět na jiného zákazníka.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz. 
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz,  nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 5. 2. 2018 do 1. 4. 2019.