500 MB za cenu 200 MB u předplacené karty

500 MB za cenu 200 MB u předplacené karty

Aktivujte si balíček 200 MB a získáte navýšený objem dat 500 MB za cenu původního balíčku. Aktivaci provedete v naší mobilní aplikaci, v Internetové samoobsluze, anebo prostřednictvím Zákaznické linky. Akce platí do 17. 3. 2021 a může se jí zúčastnit každý zákazník, který vlastní naší předplacenou SIM kartu.

500 MB za cenu 200 MB u předplacené karty

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.

Marketingová akce je platná pro zákazníky SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří využívají balíčky služeb.

Každý zákazník, který aktivuje datový balíček „Internet na měsíc 200 MB“ získá navýšený objem dat 500 MB za cenu původního balíčku 70 Kč.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 18. 2. 2021 do 17. 3. 2021.