Dobíjejte online s Google Pay nebo Apple Pay! Při dobití alespoň 300 Kč čerpejte jednu z Odměn. Více zde.

Data po vyčerpání FUPu nevypínáme!

Feb 1, 2019

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.

Marketingová akce je platná pro všechny uživatele SAZKAmobil SIM karty.
Každý zákazník předplacené karty, anebo tarifu, má v období trvání této akce nárok na neblokování připojení po vyčerpání sjednaného objemu dat. V takovém případě se mobilní datová služba nezablokuje, ale sníží se pouze rychlost na 32 kb/s.
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od Jan 31, 2019 do Feb 27, 2019.