Datové balíčky 1 GB, 5 GB nebo 10 GB za speciální cenu

Datové balíčky 1 GB, 5 GB nebo 10 GB za speciální cenu

Speciální nabídka výhodného Datového balíčku 1 GB, 5 GB nebo 10 GB dat pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.
Od 17.2. 2020 do 16.3. 2020 SAZKA stanovuje speciální ceny při koupi Datových balíčků u předplacených SIM karet:

  • 1 GB dat za cenu 170 Kč
  • 5 GB dat za cenu 370 Kč
  • 10 GB dat za cenu 570 Kč

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
Od 17.2. 2020 do 16.3. 2020 SAZKA stanovuje speciální ceny při koupi Datových balíčků u předplacených SIM karet:

  • 1 GB dat za cenu 170 Kč
  • 5 GB dat za cenu 370 Kč
  • 10 GB dat za cenu 570 Kč

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobil, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku 1 GB dat, 5 GB dat nebo 10 GB dat mobilního internetu a učiní objednávku prostřednictvím SMS, Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
Platnost a platba koupených Datových balíčků u předplacené SIM karty:
• Doba platnosti takto koupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.
• Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání daného Datového balíčku (1 GB, 5 GB nebo 10 GB).
• Poplatky za dokoupené Datové balíčky:
o 1 GB dat činí 170 Kč,
o 5 GB dat činí 370 Kč,
o 10 GB dat činí 570 Kč.
• Datové balíčky nelze kombinovat, aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.
Počet jednotlivých koupí Datového balíčku není omezen.
Nabídka platí pro koupi Datových balíčků objednaných prostřednictvím SMS, Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo mobilní aplikace SAZKAmobil.
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 17. 2. 2020 do 16. 3. 2020.