Datový balíček 2 GB za speciální cenu

Datový balíček 2 GB za speciální cenu

Výhodná nabídka datového balíčku 2 GB pro předplacenku. Aktivujte si datový balíček v naší mobilní aplikaci anebo v Internetové samoobsluze za speciální cenu.
Akce platí do 30. 6. 2022.

Datový balíček 2 GB za speciální cenu

Speciální nabídka výhodného Datového balíčku 2 GB dat pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 4. do 30. 6. 2022 SAZKA stanovuje speciální cenu při nákupu Datového balíčku „Internet na měsíc 2 GB” u předplacených SIM karet na cenu 160 Kč, a to za podmínky, že zákazník zakoupí příslušný Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo Internetovou samoobsluhu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku mobilního internetu „Internet na měsíc 2 GB” a učiní objednávku příslušného Datového balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, anebo prostřednictvím Internetové samoobsluhy.

Platnost a platba koupeného Datového balíčku:

  • Doba platnosti takto koupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

  • Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání Datového balíčku „Internet na měsíc 2 GB”.

  • Datové balíčky nelze kombinovat, aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých nákupů Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro nákup Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo prostřednictvím Internetové samoobsluhy.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022.