Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit

 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání Bonusového kreditu pro stávající zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.
 • Marketingové akce se může zúčastnit:
  • každý stávající zákazník:
   • Stávající zákazník SAZKAmobil je ten, který má aktivovanou předplacenou SIM kartu od SAZKAmobilu.
   • Stávající zákazník doporučí služby SAZKAmobil novému zákazníkovi, který musí:
   • Aktivovat novou předplacenou SIM kartu SAZKAmobil (aktivace proběhne například uskutečněním volání) v období od 3. 12. 2018 do 31. 1. 2019.
   • Stávající zákazník musí odeslat v období od 3. 12. 2018 do 31. 1. 2019 SMS ve formátu „DZ9místné číslo“ zákazníka SAZKAmobil, kterého doporučil na číslo 8866 (Příklad SMS: DZ123456789).
    nebo
   • Přihlásit se do webové samoobsluhy a tam zadat do formuláře číslo zákazníka SAZKAmobil, kterého doporučil.
 • Podmínky pro získání Bonusového kreditu:
 • Doporučené číslo nového zákazníka nesmí být shodné s číslem stávajícího zákazníka.
 • V případě, že 2 a více stávajících zákazníků doporučí stejného nového zákazníka, bude připsán kredit jen tomu stávajícímu zákazníkovi, který poslal číslo nového (doporučeného) zákazníka v pořadí jako první.
 • Počet doporučených nových zákazníků od jednoho stávajícího zákazníka jsou max. 3 noví zákazníci s předplacenými službami SAZKAmobil (= max. 3 nové předplacené SIM karty).
 • První doporučený zákazník = 100 Kč kreditu navíc.
 • Druhý doporučený zákazník = 200 Kč kreditu navíc.
 • Třetí doporučený zákazník = 300 Kč kreditu navíc.
 • Stávající zákazník, který splní všechny podmínky akce „Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit“ získává Bonusový kredit dle počtu doporučených zákazníků:
 • Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.
 • Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data.
 • Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).
 • Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.
 • Platnost Bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní ode dne jeho připsání. Po této době platnost Bonusového kreditu propadá.
 • Bonusový kredit nebude připsán v případě, že stávající nebo nový účastník nesplňuje výše uvedené podmínky pro získání bonusového kreditu. Tato skutečnost bude účastníkům oznámena pomocí SMS.
 • Stávající zákazník může získat v rámci této marketingové akce až 600 Kč bonusového kreditu navíc v případě, že využije možnosti a doporučí 3 nové zákazníky.
 • Bonusový kredit bude zákazníkovi připsán do 24 hodin od zaslání SMS DZ123456789, tedy po splnění podmínek této akce. Jeho připsání bude potvrzeno formou SMS.
 • Platnost dobíjeného kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil a Podmínkami čerpání Kreditu.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKAmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené SAZKAmobil karty nebo odebrat přidělený bonusový kredit v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. f) nebo čl. 7.2. odst. a) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných SAZKAmobil.
 • V případě porušení těchto podmínek si SAZKAmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na SAZKAmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 30. 12. 2018 do 31. 1. 2019.