Dvojnásobný objem základních dat pro Šťastný tarif 399 a 499

Dvojnásobný objem základních dat pro Šťastný tarif 399 a 499

Speciální letní nabídka pro všechny zákazníky, kteří využívají, anebo si aktivují Šťastný tarif 399 nebo 499. Do 30. 9. 2020 automaticky navyšujeme základní datový objem z 5 GB na 10 GB.

Dvojnásobný objem základních dat pro Šťastný tarif 399 a 499

Speciální letní nabídka pro stávávající zákazníky, kteří využívají, a nové zákazníky, kteří si aktivují Šťastný tarif 399 nebo 499.
Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
Od 1.7. 2020 do 30.9. 2020 SAZKA nabízí speciální letní nabídku, pro stávávající zákazníky, kteří využívají, a nové zákazníky, kteří si aktivují Šťastný tarif 399 nebo 499. Pro tyto zákazníky se v uvedeném období automaticky zvyšuje základní datový objem z 5 GB na 10 GB dat.
Podmínky a platnost základního datového objemu:

 • Základní datový objem se automaticky navýší vždy k prvnímu novému zúčtovacímu období po 1.7.2020 a bude automaticky navyšován po tři zúčtovací období až do 30.9.2020 a je platné po celé zúčtovací období. Například, pokud zúčtovací období začíná 28.7.2020 bude první automatické navýšení základního datového objemu provedeno až v tento den a poslední automatické navýšení základního datového objemu bude provedeno 28.9.2020.
 • Základní datový objem se u Šťastného tarifu 399 a 499 zvyšuje z 5 GB na 10 GB.
 • Základní datový objem platí vždy jen pro dané zúčtovací období.
 • Nevyčerpaná data ze základního datového objemu se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
 • V případě aktivace dokupového datového balíčku zaniká platnost základního datového objemu, bez ohledu na to, zda byla data ze základního datového objemu zcela vyčerpána či nikoli. To znamená, že data základního datového objemu a dokupového datového balíčku se nesčítají.
 • Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 32 kbit/sekundu.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.