Internet na den nově se 100 MB

Internet na den nově se 100 MB

Každý zákazník, který aktivuje datový balíček Internet na den v období od 26. 11. 2020 do 17. 2. 2021 získá navýšený objem dat 100 MB za cenu původního balíčku 25 Kč.

Internet na den nově se 100 MB

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.

Marketingová akce je platná pro zákazníky SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří využívají balíčky služeb.

Každý zákazník, který aktivuje datový balíček Internet na den získá navýšený objem dat 100 MB za cenu 25 Kč.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 26. 11. 2020 do 17. 2. 2021.