Odměna za dobití: LEVNÉ VOLÁNÍ A SMS

Levné volání a SMS za každé dobití alespoň 300 Kč

  • Levné volání a SMS za každé dobití alespoň 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo zdarma telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 1 Levné volání a SMS zákazník získá zvýhodněnou cenu volání a SMS do všech sítí v ČR a při volání z EU, a to 1,50 Kč za minutu hovoru a 1,30 Kč za jednu SMS. Odměnu je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od její aktivace. Po uplynutí této lhůty se následující čerpané jednotky účtují podle platného Ceníku.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 31. 1. 2019 do 16. 2. 2019.