Neomezené volání, SMS a data v rámci zemí EU

Neomezené volání, SMS a data v rámci zemí EU

Speciální nabídka Neomezeného volání, SMS a dat v rámci roamingu v zemích EU pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil i paušální tarify.

Neomezené volání, SMS a data v rámci zemí EU

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 20.3. 2020 do 31.5.2020 SAZKA nabízí speciální nabídku Neomezeného volání, SMS a dat v rámci zemí EU.
Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který vlastní aktivní předplacenou SIM kartu nebo paušální tarif SAZKAmobilu a nachází se v době platnosti akce mimo ČR a současně v některé ze zemí EU.

Neomezené volání

  • Služba je aktivována automaticky
  • Pokud má zákazník již aktivovaný některý z hlasových balíčků, a volá v rámci roamingu do ČR nebo SR, ze zemí EU, neodečítají se mu jednotky z aktivovaného hlasového balíčku. Pokud volá do jiné země než ČR a SR, jednotky z hlasového balíčku se standardně odečítají.
  • Pokud zákazník nemá aktivovaný hlasový balíček a volá v rámci roamingu do ČR nebo SR, ze zemí EU, hovory se mu neúčtují. Pokud volá do jiné země, je účtovaná standardní sazba dle ceníku.

Neomezené SMS

  • Služba je aktivována automaticky
  • Pokud zákazník má aktivovaný balíček s volnými SMS, a odešle SMS do ČR nebo SR ze zemí EU, čerpá nejdříve jednotky z aktivovaného balíčku. Po vyčerpání těchto jednotek může zákazník odesílat SMS dále, aniž by mu byly účtovány. Pokud odešle SMS do jiné země než ČR a SR, jsou mu nejprve odečteny jednotky z aktivovaného balíčku a po vyčerpání jednotek je mu účtována standardní sazba dle ceníku.
  • Pokud zákazník nemá aktivovaný balíček s volnými SMS, a odešle SMS do ČR nebo SR ze zemí EU, nejsou mu tyto SMS účtovány. V případě, že odešle SMS do jiné země než ČR nebo SR, je mu účtována standardní sazba dle ceníku.

Neomezená data

  • Služba je aktivována automaticky
  • Pokud zákazník má aktivovaný některý z datových balíčků a využívá data, nečerpá volné jednotky z tohoto balíčku.
  • Pokud zákazník nemá aktivovaný žádný datový balíček, jsou mu automaticky nastavená tzv. denní data, za která mu není nic účtováno.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 20. 3. 2020 do 31. 5. 2020.