Nový datový balíček 50 GB u předplacené karty

Nový datový balíček 50 GB u předplacené karty

Potřebujete hodně dat na surfování po internetu? Připravili jsme pro vás nový datový balíček s 50 GB! Balíček aktivujete v naší mobilní aplikaci, v Internetové samoobsluze, anebo prostřednictvím Zákaznické linky. Akce platí do 17. 3. 2021.

Nový datový balíček 50 GB u předplacené karty

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.

Od 18. 2. 2021 do 17. 3. 2021 SAZKA spouští nový datový balíček 50 GB za speciální cenu 850 Kč. Podmínkou pro získání nového výhodného balíčku je jeho aktivace přes mobilní aplikaci SAZKAmobil 2.0.2 a vyšší (dále jen „nová mobilní aplikace SAZKAmobil“), Internetovou samoobsluhu, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro aktivaci 50 GB datového balíčku a učiní objednávku v jednom z výše uvedených prodejních kanálů.

Platnost a platba aktivovaného 50 GB datového balíčku:

  • Doba platnosti takto aktivovaného datového balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

  • Kupovaný datový balíček je aktivován a poplatek za takový datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek 850 Kč za nákup 50 GB datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání daného datového balíčku.

  • Datový balíček nelze kombinovat, aktivací nového datového balíčku zaniká platnost stávajícího datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

  • Počet jednotlivých aktivací datových balíčků není omezen.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 18. 2. 2021 do 17. 3. 2021.