Speciální cena balíčku 1 000 minut u předplacené karty

Speciální cena balíčku 1 000 minut u předplacené karty

Od 18. 2. 2021 snižujeme cenu balíčku 1 000 minut. Balíček aktivujete v naší mobilní aplikaci, v Internetové samoobsluze, anebo prostřednictvím Zákaznické linky. Akce platí do 17. 3. 2021.

Speciální cena balíčku 1 000 minut u předplacené karty

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.

Marketingová akce je platná pro zákazníky SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří využívají balíčky služeb.

Každý zákazník, který v době trvání této marketingové akce aktivuje balíček služeb „Balíček 1 000 minut“, získá tento balíček za speciální cenu 390 Kč.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 18. 2. 2021 do 17. 3. 2021.