Šťastný tarif 99 – nově s 500 MB

Šťastný tarif 99 – nově s 500 MB

Pořiďte si Šťastný tarif 99 s navýšeným objemem dat. Nyní při jeho aktivaci získáte 500 MB namísto původních 200 MB. Objednávejte zde anebo prostřednictvím Zákaznické linky. Akce platí do 17. 3. 2021.

Šťastný tarif 99 – nově s 500 MB

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Zákazník, který v období od 18. 2. 2021 do 17. 3. 2021 učiní objednávku Šťastného tarifu 99, získá volné jednotky pro mobilní internet o objemu 500 MB dat namísto původních 200 MB dat.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 18. 2. 2021 do 21. 2. 2021.