Šťastný tarif 99 – nově s 500 MB

Šťastný tarif 99 – nově s 500 MB

Šťastný tarif 99 s navýšeným objemem dat. Nyní získáte 500 MB namísto původních 200 MB. Akce platí do 17. 3. 2021.

Šťastný tarif 99 – nově s 500 MB

Speciální nabídka pro stávávající zákazníky, kteří využívají, a nové zákazníky, kteří si aktivují Šťastný tarif 99.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 22. 2. 2021 do 17. 3. 2021 SAZKA nabízí speciální nabídku, pro stávávající zákazníky, kteří využívají, a nové zákazníky, kteří si aktivují Šťastný tarif 99. Pro tyto zákazníky se uvedeném období automaticky zvyšuje Základní objem dat z 200 MB na 500 MB dat.

Podmínky a platnost Základního objemu dat:

  • Základní objem dat se u Šťastného tarifu 99 zvyšuje z 200 MB na 500 MB.
  • Základní objem dat se u stávajících zákazníků, kteří využívají Šťastný tarif 99 automaticky navýší na 500 MB počátkem dalšího Zúčtovacího období, k němuž dojde v době platnosti této nabídky.
  • Nový zákazník, který si v době platnosti této nabídky aktivuje Šťastný tarif 99, získá Základní objem dat 500 MB dat namísto původních 200 MB dat.
  • Nevyčerpaná data ze Základního objemu dat se nepřevádějí do dalšího Zúčtovacího období.

V případě aktivace dokupového datového balíčku zaniká platnost Základního objemu dat, bez ohledu na to, zda byla data ze Základního objemu dat zcela vyčerpána či nikoli. To znamená, že data Základního objemu dat a dokupového datového balíčku se nesčítají.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 22. 2. 2021 do 17. 3. 2021. Tyto Podmínky s účinností ke dni 22. 2. 2021 nahrazují podmínky akce „Šťastný tarif 99 – nově s 500 MB“ ze dne 18. 2. 2021. Ode dne 22. 2. 2021 tak rozšiřují marketingovou akci ze dne 18. 2. 2021 o nabídku pro stávající zákazníky SAZKAmobilu.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 22. 2. 2021 do 17. 3. 2021.