Volání a SMS z Ukrajiny zdarma a na Ukrajinu za zvýhodněnou cenu

Volání a SMS z Ukrajiny zdarma a na Ukrajinu za zvýhodněnou cenu

ZMĚNA PODMÍNEK Z 5. 3. 2022

Zákazníci SAZKAmobilu mohou volat a posílat SMS z Ukrajiny zdarma a na Ukrajinu za zvýhodněnou cenu. Akce platí do 31. 3. 2023.

Volání a SMS z Ukrajiny zdarma a na Ukrajinu za zvýhodněnou cenu

ZMĚNA PODMÍNEK Z 5. 3. 2022

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 8. 2022 upravuje SAZKAmobil všem svým zákazníkům podmínky roamingu a ceny Mezinárodního volání a SMS do a z Ukrajiny.

Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník SAZKAmobilu, který vlastní předplacenou kartu anebo Šťastný tarif.

Zákazník v roamingu na Ukrajině má příchozí volání na své číslo zdarma, stejně jako odchozí volání na Ukrajinu nebo do České republiky, s výjimkou prémiových čísel.

Pokud je zákazník v roamingu na Ukrajině, jsou zdarma i odchozí SMS na ukrajinská a česká čísla, s výjimkou prémiových čísel.

Pro volání a SMS z České republiky na Ukrajinu platí zvýhodněné podmínky pro mezinárodní volání a SMS (tj. volání 2,50 Kč/min. s DPH, SMS 5 Kč/zpráva s DPH).

Služby v zahraničí (roaming):

  • zdarma příchozí hovory na Ukrajině
  • zdarma odchozí hovory na Ukrajinu a do České republiky
  • zdarma SMS na Ukrajinu a do České republiky
  • vše s výjimkou prémiových čísel.

Mezinárodní volání a SMS:

  • volání 2,50 Kč/min. s DPH
  • SMS 5 Kč/zpráva. s DPH

Data zůstávají placená.

Podmínky této marketingové akce platí od 1. 8. 2022 do 31. 3. 2023 a s účinností od 1. 8. 2022 nahrazují znění marketingových podmínek akce “Volání a SMS z Ukrajiny zdarma a na Ukrajinu za zvýhodněnou cenu” ze dne 5. 3. 2022.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 8. 2022 do 31. 3. 2023.