Výhodné mezinárodní volání a SMS

Speciální nabídka výhodného mezinárodního volání a SMS pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu nebo tarif od SAZKAmobilu.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
• Od 18. 2. 2019 do 6. 5. 2019 stanovuje SAZKA speciální cenu 2,50 Kč za minutu volání ze sítě SAZKAmobilu na telefonní čísla provozovaná v těchto vybraných zemí:
o Belgie, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Man, Monako, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie.
• Při volání je účtována první minuta celá, dále pak po sekundách, pokud není uvedeno jinak v Ceníku služeb.
• Od 18. 2. 2019 do 6. 5. 2019 stanovuje SAZKA speciální cenu 1,50 Kč za SMS ze sítě SAZKAmobilu na telefonní čísla provozovaná v těchto vybraných zemí:
o Belgie, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Man, Monako, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie, Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko.
• Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který vlastní aktivní předplacenou kartu nebo tarif od SAZKAmobilu.
• Nabídka platí pouze pro volání a posílání SMS na telefonní čísla provozovaná ve výše uvedených vybraných zemí v zahraničí. Netýká se volání na telefonní číslo, které je provozované v České republice.
• Marketingová akce je kombinovatelná s každou Odměnou za dobití nad 300 Kč, např. Odměna za dobití „Kredit navíc 100 Kč“ a nelze ji kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky.
• V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky SAZKAmobilu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
• SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
• Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 17. 2. 2019 do 5. 5. 2019.