Předplacené balíčky volání a SMS na 3 měsíce (2 + 1 zdarma)

Předplacené balíčky volání a SMS na 3 měsíce (2 + 1 zdarma)

Speciální nabídka pro všechny zákazníky, kteří vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, platná v období od 1. 4. do 30. 4. 2024. Při splnění uvedených podmínek získá každý zákazník možnost aktivovat vybrané, hlasové anebo SMS balíčky na 3 měsíce dopředu, přičemž zaplatí pouze za první dva měsíční balíčky a třetí měsíční balíček získá zdarma.

Předplacené balíčky volání a SMS na 3 měsíce (2 + 1 zdarma)

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257880001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání cenově výhodného balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi příslušných měsíčních balíčků a aktivuje příslušný balíček prostřednictvím Internetové samoobsluhy, Mobilní aplikace, SMS kódu odeslaného na telefonní číslo 8866 anebo přes Zákaznickou linku.

V rámci této akce může zákazník získat tyto měsíční předplacené balíčky na 3 měsíce dopředu:

Volání
50 minut/měsíc na 3 měsíce jen za 160 Kč (standardní cena 240 Kč)
- SMS kód M2 odeslaný na číslo 8866

100 minut/měsíc na 3 měsíce jen za 260 Kč (standardní cena 390 Kč)
- SMS kód M3 odeslaný na číslo 8866

SMS
30 SMS/měsíc na 3 měsíce jen za 80 Kč (standardní cena 120 Kč)
- SMS kód S5 odeslaný na číslo 8866

50 SMS/měsíc na 3 měsíce jen za 120 Kč (standardní cena 180 Kč)
- SMS kód S10 odeslaný na číslo 8866

Aktivací předplaceného balíčku začíná běžet tříměsíční období, ve kterém má zákazník každý měsíc k dispozici příslušný objem minut nebo SMS za tuto speciální cenu.

• Aktivace předplaceného balíčku musí proběhnout nejpozději do konce platnosti této akce. Poslední možnost aktivace předplaceného balíčku je 30. 6. 2024.

• Doba platnosti takto zakoupeného předplaceného balíčku v rámci této marketingové akce je tři měsíce a počíná běžet ode dne aktivace, tj. platnost prvního měsíčního předplaceného balíčku zanikne jeden měsíc ode dne aktivace bez ohledu na to, zda byl jeho objem zcela vyčerpán či nikoli. Platnost druhého měsíčního předplaceného balíčku začne na začátku druhého měsíce od aktivace a skončí na konci druhého měsíce od aktivace. Platnost třetího měsíčního předplaceného balíčku začne na začátku třetího měsíce od aktivace a skončí na konci třetího měsíce od aktivace.

• Aktivací jiného balíčku stejného typu, jako balíčku zakoupeného v rámci této akce během období jeho trvání, dojde k okamžitému ukončení platnosti celého tříměsíčního balíčku zakoupeného v této akci bez ohledu na objem ještě nevyčerpaných služeb.

• Poplatek za takový předplacený balíček je zaúčtován ke dni aktivace balíčku, tj. bude odečten z kreditu.

• Tuto marketingovou akci lze využít pouze jednou a nelze ji kombinovat s Odměnami za dobití.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz .

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024.