eRouška nyní BEZPLATNĚ! Od 19. 10. 2020 neúčtujeme za data spotřebovaná provozem eRoušky z datových balíčků.

Bezplatné volání na linku 1221 „Chytrá karanténa“

Bezplatné volání na linku 1221 „Chytrá karanténa“

Sep 18, 2020

Speciální nabídka volání na informační linku 1221 Chytrá karanténa pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu i tarif SAZKAmobil.

Bezplatné volání na linku 1221 „Chytrá karanténa“

Speciální nabídka volání na informační linku 1221 Chytrá karanténa pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu i tarif SAZKAmobil.
Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
S účinností od 17. 9. 2020 (22:00 hod.) nabízí SAZKAmobil volání na linku Chytré karantény 1221 zdarma.
Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který využívá předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu nebo některý ze Šťastných tarifů.
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od Sep 18, 2020 do Dec 31, 2020.