Volání a SMS z Ukrajiny zdarma a na Ukrajinu za zvýhodněnou cenu | БЕЗКОШТОВНІ ДЗВІНКИ ТА СМС З УКРАЇНИ ТА В УКРАЇНУ ЗА ЗНИЖЕНОЮ ЦІНОЮ

Volání a SMS z Ukrajiny zdarma a na Ukrajinu za zvýhodněnou cenu | БЕЗКОШТОВНІ ДЗВІНКИ ТА СМС З УКРАЇНИ ТА В УКРАЇНУ ЗА ЗНИЖЕНОЮ ЦІНОЮ
Volání a SMS z Ukrajiny zdarma a na Ukrajinu za zvýhodněnou cenu | БЕЗКОШТОВНІ ДЗВІНКИ ТА СМС З УКРАЇНИ ТА В УКРАЇНУ ЗА ЗНИЖЕНОЮ ЦІНОЮ

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 5. 3. 2022 upravuje SAZKAmobil všem svým zákazníkům podmínky roamingu a ceny Mezinárodního volání a SMS do a z Ukrajiny.

Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník SAZKAmobilu, který vlastní předplacenou kartu anebo Šťastný tarif.

Zákazník v roamingu na Ukrajině má příchozí volání na své číslo zdarma, stejně jako odchozí volání na Ukrajinu nebo do České republiky, s výjimkou prémiových čísel. Pokud je zákazník v roamingu na Ukrajině, jsou zdarma i odchozí SMS na ukrajinská a česká čísla, s výjimkou prémiových čísel.

Pro volání a SMS z České republiky na Ukrajinu platí zvýhodněné podmínky pro mezinárodní volání a SMS (tj. volání 1 Kč/min. s DPH, SMS 5 Kč/zpráva s DPH).

Služby v zahraničí (roaming). Zákazník se nachází na Ukrajině:

 • zdarma příchozí hovory na Ukrajině
 • zdarma odchozí hovory na Ukrajinu a do České republiky
  (tzn. volání na předvolby +380 a +420)
 • zdarma SMS na Ukrajinu a do České republiky
  (tzn. zaslání na předvolby +380 a +420)
 • vše s výjimkou prémiových čísel.

Mezinárodní volání a SMS. Zákazník se nachází v ČR:

 • volání 1 Kč/min. s DPH (tzn. volání na předvolbu +380)
 • SMS 5 Kč/zpráva s DPH (tzn. zaslání na předvolbu +380).

Data zůstávají placená.

Akce platí do odvolání.


Ці Умови регулюють маркетингову діяльність SAZKA a.s., із офісом, зареєстрованим за адресою: Европська 866/69, Воковіце, 160 00 Прага 6, ідентифікаційний номер компанії: 264 93 993 (надалі «SAZKA»), що дозволяє придбати вигідніші послуги SAZKAmobil.

З 5 березня 2022 року SAZKAmobil змінює умови роумінгу та ціни на міжнародні дзвінки та SMS в Україну та з України для всіх своїх клієнтів.

Скористатися цією акцією може кожен клієнт SAZKAmobil, який має передплачену картку або Щасливий тариф.

Для клієнтів в роумінгу в Україні вхідні та вихідні дзвінки в Україну або Чехію будуть безкоштовні, за винятком преміальних номерів. Якщо клієнт перебуває в роумінгу в Україні, вихідні SMS на українські та чеські номери, окрім преміальних, також будуть безкоштовні.

Вигідні умови на міжнародні дзвінки та SMS поширюються на дзвінки та SMS з Чехії в Україну (дзвінки - 1 крона за хвилину з ПДВ, SMS - 5 крон за повідомлення з ПДВ).

Послуги за кордоном (роумінг) = Клієнт знаходиться в Україні:

 • безкоштовні вхідні дзвінки на території України
 • безкоштовні вихідні дзвінки в Україну та Чехію (дзвінки на +380 і +420)
 • безкоштовні SMS в Україну та Чехію (відправка на +380 і +420)
 • акція не поширюється на преміальні номери
 • Інтернет згідно пакету (1 GB безкоштовно для кожного поповнити 300 крон).

mapa-EU-Roaming_akce_png.png


Міжнародні дзвінки та SMS = клієнт знаходиться в Чехії:

дзвінки на +380

 • дзвінки: 1 крона за хвилину з ПДВ
 • SMS: 5 крон за повідомлення з ПДВ.

mapa-EU-Mezinarodni_akce_png.png

Послуга мобільного інтернету залишається платною.

Акція діє до скасування.

Більше інформації українською мовою: https://bit.ly/uaprepaid

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 5. 3. 2022 do 31. 12. 2022.