Nastavení souhlasů s cookies, identifikátory a následným zpracováním osobních údajů

Aktuálně se nacházíte v nastavení souhlasů pro: SAZKAmobil

Informace k synchronizace v případě, že nejste přihlášeni

Předmětné nastavení se ukládá pouze pro tento prohlížeč (v tomto zařízení). V případě, že se v tomto prohlížeči přihlásíte (to se však netýká přihlášení do mobilní aplikace) dojde k uložení nastavení z tohoto prohlížeče do Vašeho uživatelského účtu, a to pouze v případě, že v uživatelském účtu nemáte uloženo již dřívější nastavení souhlasů.

Informace k synchronizace v případě, že jste přihlášeni (či přihlášeni v mobilní aplikaci)

Předmětné nastavení se ukládá na uživatelský účet a projeví se pouze pro tento prohlížeč (v tomto zařízení), a to i po odhlášení a dále se projeví pro mobilní aplikaci. V případě, že se v jiném novém prohlížeči přihlásíte dojde k synchronizaci nastavení souhlasů pro nový prohlížeč podle nastavení v tomto uživatelském účtu.

Více informací o cookies, identifikátorech a zpracování osobních údajů, včetně informace, proti kterému zpracování lze podat námitku a jakým způsobem naleznete v této sekci.