Nic neskrýváme

Jak naplno využívat všechny výhody SAZKAmobilu popisujeme ve Všeobecných obchodních podmínkách, Ceníku a Herním plánu.

Kredit navíc za každé dobití

31.10.2016

 • Speciální nabídka pro zákazníky nakupující předplacenou kartu SAZKAmobil v síti prodejen Don Pealo. 
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu. Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který si zakoupí předplacenou kartu SAZKAmobilu  v prodejní síti Don Pealo.
 • Podmínkou pro získání výše uvedených výhod je koupě SIM karty v období 1.11.-31.12.2016 a její aktivace do 15.1.2017. Cena SIM karty je 150 Kč a obsahuje kredit ve výši 150 Kč a 200 MB dat.
 • Zákazník získá při každém dobití do 31.1.2017 kredit 50 Kč navíc. Platnost kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil. 
 • Zákazník může dokoupit standardní balíčky pro předplacené karty.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

 

 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.11.2016 do 31.01.2017.
 • Odměna za dobití: LEVNÉ VOLÁNÍ A SMS

  01.10.2016

  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČ: 264 93 993 (dále jen „Sazka“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník SAZKAmobilu, který si dobije kredit alespoň o 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Marketingová akce je dostupná při dobíjení kreditu na číslo, které je provozováno v síti SAZKAmobil.
  • Aby mohl zákazník využít této marketingové akce, musí si změnit Odměnu za dobití z aktuálně nastavené odměny na Levné volání a SMS. Učinit tak může v internetové (mobilní) samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na zákaznické lince *11.
  • Při využití této marketingové akce zákazník získá jednu minutu volání za 1,50 Kč a jednu SMS za 1,30 Kč do všech sítí v ČR. Levné volání a SMS je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od aktivace balíčku. Po skončení platnosti zvýhodnění se následující jednotky účtují podle platného ceníku.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou Odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí všeobecné obchodní podmínky, platný ceník a herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • Sazka si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.10.2016 do 31.12.2017.
 • Odměna za dobití: VOLÁNÍ DO SÍTĚ SAZKAMOBIL ZDARMA

  01.10.2016

  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČ: 264 93 993 (dále jen „Sazka“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník SAZKAmobilu, který si dobije kredit alespoň o 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Marketingová akce je dostupná při dobíjení kreditu na číslo, které je provozováno v síti SAZKAmobil.
  • Aby mohl zákazník využít této marketingové akce, musí si změnit Odměnu za dobití z aktuálně nastavené odměny na Volání do sítě SAZKAmobil ZDARMA. Učinit tak může v internetové (mobilní) samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na zákaznické lince *11.
  • Při využití této marketingové akce zákazník získá balíček 1 000 volných minut do sítě SAZKAmobil. Volné minuty je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od aktivace balíčku. Nepoužité minuty se nepřevádí do dalších měsíců. Po vyčerpání balíčku volných minut se následující jednotky účtují podle platného ceníku.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou Odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí všeobecné obchodní podmínky, platný ceník a herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • Sazka si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.10.2016 do 31.12.2017.
 • Odměna za dobití: INTERNET ZDARMA

  01.10.2016

  • 500 MB za každé dobití nad 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČ: 264 93 993 (dále jen „Sazka“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník SAZKAmobilu, který si dobije kredit alespoň o 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Marketingová akce je dostupná při dobíjení kreditu na číslo, které je provozováno v síti SAZKAmobil.
  • Aby mohl zákazník využít této marketingové akce, musí si změnit Odměnu za dobití z Levného volání a SMS na Mobilní internet ZDARMA. Učinit tak může v Internetové nebo Mobilní samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití této marketingové akce zákazník získá balíček Mobilních dat s 500 volnými MB. Volné MB je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od aktivace balíčku. Nepoužitá data se nepřevádí do dalších měsíců. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 32 kb/sek.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou Odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • Sazka si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.10.2016 do 31.03.2017.
 • Internet ZDARMA

  01.10.2016

  • Využijte 200 MB ihned ke koupi a 500 MB za každé dobití nad 300 Kč!
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČ: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník SAZKAmobil, který si v době její platnosti zakoupil a aktivoval SIM kartu s předplacenými službami SAZKAmobil. V případě splnění shora uvedených podmínek získá každý zákazník jednorázový bonus mobilní internet 200 MB na měsíc. Těchto 200 MB internetu je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od aktivace SIM karty nebo do jejich vyčerpání nebo do aktivace jiného datového balíčku. Nevyčerpané MB se nepřevádí do dalších měsíců (tj. 200 MB lze čerpat vždy pouze v příslušném měsíci nebo do vyčerpání).
  • Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí všeobecné obchodní podmínky, platný ceník a herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky a marketingovou akci, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.10.2016 do 31.03.2017.