Nic neskrýváme

Jak naplno využívat všechny výhody SAZKAmobilu popisujeme ve Všeobecných obchodních podmínkách, Ceníku a Herním plánu.

Odměna za dobití: LEVNÉ VOLÁNÍ A SMS

18.02.2019

 • Levné volání a SMS za každé dobití alespoň 300 Kč
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993, zapsanou v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
 • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
 • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo zdarma telefonicky na Zákaznické lince *11.
 • Při využití odměny č. 1 Levné volání a SMS uživatel získá zvýhodněnou cenu volání a SMS do všech sítí v ČR a při volání z EU, a to 1 Kč za minutu hovoru a 1 Kč za jednu SMS. Odměnu je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od její aktivace. Po uplynutí této lhůty se následující čerpané jednotky účtují podle platného Ceníku.
 • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník, Podmínky čerpání kreditu a Herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 18.02.2019 do 31.03.2020.
 • Odměna za dobití: INTERNET ZDARMA 1 GB

  01.02.2019

  • V rámci dobití kreditu alespoň 300 Kč zákazník získává také 1 GB dat
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Při první aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 2 Internet navíc 1 GB zákazník získá balíček 1 GB, který je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od jeho aktivace. Nevyužitá data se nepřevádějí do dalších měsíců. Získané odměny se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček 1GB, získaný odměnou při dalším dobití, pokud se tak stane dříve než skončí platnost stávajícího balíčku. Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 32 kbit/sekundu.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.02.2019 do 31.03.2020.
 • Odměna za dobití: KREDIT NAVÍC 100 KČ

  01.02.2019

  • 100 Kč za každé dobití alespoň 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Při aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 4 Kredit navíc 100 Kč zákazník získá Bonusový kredit ve výši 100 Kč, který je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex). Bonusový kredit 100 Kč se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem. Bonusový kredit je platný jeden měsíc od připsání. Nevyužitý Bonusový kredit se nepřevádí do dalších měsíců.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.02.2019 do 31.03.2020.
 • Odměna za dobití: NEOMEZENÉ VOLÁNÍ A SMS DO SÍTĚ SAZKAMOBIL

  01.02.2019

  • Volání a SMS v síti zdarma za každé dobití alespoň 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.

  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.

  • Při aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.

  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.

  • Při využití odměny č. 3 Neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobil zákazník získává neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobil, které je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od dobití kreditu. Hovory i SMS musejí v síti SAZKAmobil vzniknout i končit, není tedy možné tuto výhodu využít na hovory a SMS z roamingu.

  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.

  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.

  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.02.2019 do 31.03.2020.
 • 100 minut za každé dobití kreditu

  01.02.2019

  • 100 minut navíc na 6 měsíců za každé dobití kreditu v hodnotě alespoň 300 Kč u nově zakoupené SIM karty na České poště
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
  • Termín promoakce
   • Nákup nové SIM karty SAZKAmobil na pobočkách ČESKÉ POŠTY s. p. a její aktivace v období od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019.
  • Podmínky
   • Dobití kreditu nově zakoupené a aktivované SIM karty SAZKAmobil na pobočkách ČESKÉ POŠTY s. p. minimálně v hodnotě 300 Kč do 6 měsíců od aktivace SIM karty, nejpozději však do 30. 1. 2020.
  • Odměna
   • Balíček 100 minut na volání do všech sítí platný po dobu 30 dní od data aktivace tohoto balíčku za každé jednotlivé dobití minimálně 300 Kč provedené do 6 měsíců od aktivace SIM karty, nejpozději však do 30. 1. 2020.
   • V kalendářním měsíci, resp. v příslušném období, může být odměna Balíček 100 minut volání do všech sítí aktivována opakovaně v závislosti na počtu dobíjení kreditu v minimální hodnotě 300 Kč.
   • V případě, že zákazník bude již mít balíček 100 minut volání do všech sítí aktivní a dobije si kredit v minimální výši 300 Kč, bude tento aktivní balíček, i když bude obsahovat volné jednotky (minuty) deaktivován a nahrazen novým balíčkem 100 minut volání do všech sítí zdarma.
  • Shrnutí
   • Nákup SIM na pobočkách ČESKÉ POŠTY s.p. a její aktivace v období 1. 2. 2019 – 31. 7. 2019
   • Dobití SIM v hodnotě 300 Kč v období 1. 2. 2019 – 30. 1. 2020, vždy však jen v období 6 měsíců  od provedené aktivace SIM karty zakoupené na pobočkách ČESKÉ POŠTY s. p.
   • Odměna: Balíček 100 minut volání do všech sítí za libovolný počet dobití kreditu v minimální hodnotě 300 Kč do 6 měsíců od aktivace SIM karty.
  • Postup pro získání odměny za nákup a aktivaci SIM karty SAZKAmobil na pobočkách ČESKÉ POŠTY s.p. a její dobití minimálně v hodnotě 300 Kč:
   • 1. Zákazník zakoupí novou SIM kartu na některé z poboček ČESKÉ POŠTY s. p. v době od 1. 2. 2019 do 31. 7. 2019.
   • 2. Zákazník provede aktivaci takto zakoupené nové SIM nejpozději do 31. 7. 2019.
   • 3. Za každé dobití kreditu takto nově zakoupené a aktivované SIM karty SAZKAmobil (viz. Předchozí 2 body) v minimální hodnotě 300 Kč skrze terminály SAZKA a.s. nebo online prostřednictvím SAZKAmobil aplikace nebo na www.sazkamobil.cz v období do 6 měsíců od aktivace SIM karty, nejpozději však do 30. 1. 2020, získá zákazník zdarma balíček 100 minut volání do všech sítí platný po dobu 30 dní od data aktivace tohoto balíčku.
   • 4. O aktivaci balíčku 100 minut volání do všech sítí bude zákazník informován SMS zprávou.
   • 5. Balíček 100 minut volání do všech sítí může zákazník získat v době 6 měsíců od aktivace SIM karty SAZKAmobil, kterou zakoupil na pobočkách ČESKÉ POŠTY s. p., za každé jednotlivé dobití kreditu v minimální hodnotě 300 Kč. 
   • 6. Odměna 100 minut volání do všech sítí je kombinovatelná se standardními odměnami za dobití kreditu tzn. Levné volání a SMS, Mobilní internet ZDARMA nebo Kredit navíc, vyjma odměny Neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobilu (tzn. zákazník získá jak 100 minut na volání do všech sítí, tak jednu z nastavených odměn za dobití).
   • 7. Veškeré odměny za dobití kreditu (tj. včetně balíčku 100 minut volání do všech sítí) mají platnost 30 dní od data aktivace.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky SAZKAmobilu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.02.2019 do 30.01.2020.