Nic neskrýváme

Jak naplno využívat všechny výhody SAZKAmobilu popisujeme ve Všeobecných obchodních podmínkách, Ceníku a Herním plánu.

Pohlednice Online

15.11.2017

 • Voucher na Pohlednice Online za dobití alespoň za 300 Kč
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993, DIČ: CZ699003312 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhody za dobití.
 • Této marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník SAZKAmobilu, který splní následující podmínky akce:
  • Dobití předplacené karty SAZKAmobil v hodnotě alespoň 300 Kč v období od 15.11. do 31.12.2017 (platí pro online i terminálové dobití).
  • Dokončená registrace v Sazka Klubu nebo v online Herním portálu Sazka.cz.

Sazka Klub

Kartu Sazka Klubu získá zákazník zdarma na každém prodejním místě s terminálem SAZKA. Registrace karty je možná na prodejním místě s terminálem SAZKA, nebo elektronicky na webové stránce www.sazka.cz/sazka-klub. Pro získání odměn za dobití od SAZKAmobilu je třeba zadat desetimístné číslo své Sazka karty v Internetové nebo  Mobilní samoobsluze  (záložka odměny) nebo na Zákaznické lince *11. Úplné znění pravidel Sazka Klubu je uvedeno na www.sazka.cz v záložce Pravidla Sazka Klubu. 
 
Online Herní portál Sazka.cz
Registrace do Herního portálu Sazka.cz probíhá na webové stránce www.sazka.cz, kde jsou uvedeny podrobné informace a instrukce pro dokončení registrace.
 
 • Registrovaný zákazník, který je členem Sazka Klubu nebo je plně registrován na Herním portálu Sazka.cz, získá v období od 15.11.2017 do 31.12.2017 za každé jednorázové  dobití 300 Kč a vyšší vždy 3 vouchery na Pohlednici Online.
 • Voucher je možné uplatnit v období od 15.11.2017 do 31.1.2018 na webové stránce Pohlednice Online nebo v mobilní aplikaci Pohlednice Online. Každý voucher je možné využít pouze jedenkrát.
 • Zákazník obdrží vouchery prostřednictvím SMS na své SAZKAmobil telefonní číslo bezprostředně po splnění výše uvedených podmínek. Vouchery může zákazník uplatnit sám nebo předat další osobě.
 • Zákazník má nárok na získání 3 ks voucherů opakovaně při každém splnění výše uvedených podmínek.
 • Zákazník má současně nárok na jednu ze čtyř odměn za dobití: Levné volání a SMS, Mobilní internet 500 MB zdarma, Neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobil, Kredit 50 Kč navíc.
 • Platnost kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil.
 • Uplatněním voucheru zákazník vstupuje do právního vztahu s Českou poštou, s.p. Zákazník je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami pro poskytování služby Pohlednice Online a Předsmluvními informacemi České pošty, s.p. ke službě Pohlednice Online, jejichž pravidly je zákazník povinen se řídit v souvislosti s využíváním služby Pohlednice Online. SAZKA není stranou právního vztahu mezi zákazníkem a Českou poštou, s.p.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky SAZKAmobil a platný Ceník SAZKAmobil, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz, a dále Všeobecné podmínky Herního portálu Sazka.cz a Pravidla Sazka Klubu, které jsou dostupné na stránkách www.sazka.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, doplnit, zrušit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 15.11.2017 do 31.12.2017.
 • Zimní SIM karta za polovinu

  14.11.2017

  • Speciální nabídka pro zákazníky nakupující předplacenou kartu SAZKAmobil v e-shopu nebo přes Zákaznickou linku. 
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu. Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který si zakoupí předplacenou kartu SAZKAmobilu  v E-shopu SAZKAmobil nebo přes Zákaznickou linku SAZKAmobil.
  • Podmínkou pro získání výše uvedených výhod je koupě SIM karty v období 15.11.-31.12.2017.
  • Zákazník získá při nákupu 50% slevu na SIM kartu (z původní ceny 150 Kč), přičemž obdrží kredit 150 Kč a možnost čerpání 200 MB dat/internetu (na 30 dnů) v případě aktivace  do  31.12.2017. Platnost kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil. 
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 14.11.2017 do 31.12.2017.
 • Volání 200 minut na celý rok zdarma

  16.10.2017

  • Volání zdarma k levnému plynu a elektřině

  Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 26493993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“) a společnosti MND a.s, se sídlem Úprkova 807/6, PSČ 695 01 Hodonín, IČO: 24883006, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6209 (dále jen „MND“), umožňující při uzavření smlouvy s MND získání speciální nabídky SAZKAmobilu. 

   

  KOMU JE MARKETINGOVÁ AKCE URČENA 

  1. Speciální marketingová nabídka ve formě 200 minut měsíčně volání zdarma až na celý rok je určena pro stávající zákazníky s předplacenou SIM kartou SAZKAmobilu.

  2. Marketingové akce se může zúčastnit i nový zákazník po objednání předplacené SIM karty SAZKAmobil na Zákaznické lince SAZKAmobil 800 77 11 11.

  3. Této marketingové akce se mohou účastnit výhradně osoby starší 18 let.

   

  CO MARKETINGOVÁ NABÍDKA OBSAHUJE 

  1. Speciální nabídka zahrnuje výhodnou nabídku elektřiny a plynu od společnosti MND a měsíční balíček 200 minut volání až na rok zdarma. Podrobnější podmínky získání výhodné nabídky viz níže.  

   

  JAK SE LZE DO AKCE ZAPOJIT 

  1. Stávající zákazník SAZKAmobilu může projevit zájem o speciální nabídku následovně:

   • prostřednictvím speciální webové stránky na adrese www.sazkamobil/mnd, na které vyplní a odešle formulář se svými identifikačními údaji (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail);

   • zákazník může zavolat na Zákaznickou linku SAZKAmobilu. Z telefonního čísla SAZKAmobil vytočením *11 nebo z jiného telefonního čísla zavoláním na 800 77 11 11;

   • v některých případech může být zákazník osloven e-mailem nebo SMS, obsahujícími instrukce, jak postupovat, aby byl kontaktován se speciální nabídkou.

  2. Do speciální marketingové akce se zákazník SAZKAmobilu zapojuje dobrovolně. Na zástupce MND budou předány pouze ty kontakty, kdy zákazník vysloví zájem o nabídku a zároveň souhlas s odesláním svých osobních údajů na zástupce společnosti MND (viz. část podrobnější informace o zpracování osobních údajů).

   

   

  PODROBNĚJŠÍ PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ SPECIÁLNÍ MARKETINGOVÉ NABÍDKY/ ODMĚNY

   

  1. Podmínkou akce pro získání balíčku 200 minut na rok zdarma je:

   • Pro získání balíčku 200 minut na prvních 6 měsíců: uzavření platné Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu a/nebo elektřiny se společností MND (dále jen „smlouva s MND“).

   • Pro získání balíčku 200 minut na následujících 6 měsíců: zahájení čerpání dodávky plynu a/nebo elektřiny v období do 12měsíců od uzavření smlouvy s MND.

  2. Pokud zákazník získá nárok na druhý balíček již během čerpání prvního balíčku odměny, nepřichází tak o žádnou část svých odměn a po skončení prvního šestiměsíčního balíčku odměny bude zákazníkovi automaticky připsán druhý balíček odměny v nezkrácené délce šesti měsíců, takže zákazník získá odměnu 200 minut volání na celkem 12 měsíců. 

  3. Nabídka je platná pouze pro odběrná místa, do kterých posledních 6 měsíců MND nedodávala zemní plyn nebo elektřinu. Pokud zákazník od MND odebírá pouze jednu z těchto komodit, může při uzavření smlouvy na druhou komoditu a při splnění ostatních Podmínek akce, této akce využít.

  4. Na základě souhlasu zákazníka předá SAZKAmobil (společnost SAZKA) MND zákazníkovy kontaktní údaje a zákazníkovu žádost o nezávaznou nabídku cenové kalkulace služby dodávky energií od společnosti MND.

  5. V případě, že zákazník na základě uvedené nabídky uzavře s MND smlouvu o odběru energií (elektřiny anebo plynu), získá zákazník od SAZKAmobilu jako odměnu balíček 200 minut volání do všech sítí měsíčně zdarma na období 6 měsíců, s platností od prvního dne následujícího měsíce od data podpisu smlouvy s MND.

  6. Zahájením odběru energií a souvisejících služeb MND získává zákazník nárok na druhou odměnu: balíček 200 minut volání do všech sítí měsíčně zdarma od SAZKAmobilu, a to na období dalších 6 měsíců.

  7. Zákazníkům SAZKAmobilu budou odměny této marketingové akce připsány k jejich telefonnímu číslu předplacené SIM karty SAZKAmobil nejpozději prvního dne následujícího měsíce od zaregistrování smlouvy MND.

  8. Pro tuto marketingovou akci platí pravidlo: na jednu SIM kartu SAZKAmobil lze čerpat odměnu v rámci této akce pouze jedenkrát, a to v maximálním rozsahu balíčku 200 minut volání měsíčně zdarma na období 12 měsíců při splnění podmínek této akce. Uzavřená smlouva a následný odběr energií od společnosti MND opravňují k získání odměny vždy pouze jedním zákazníkem. Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky volání od SAZKAmobil či zvýhodněnými nabídkami MND a neplatí pro online ceníky MND. Platnost kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil.

  9. V případě, že zákazník v době nárokování odměny z nějakého důvodu odstoupí od smlouvy s MND nebo ji vypoví, okamžikem ukončení smluvního vztahu s MND je zákazníkovi odebráno právo čerpat odměnu v rámci této akce.

  10. V případě, že zákazník nezahájí do 12 měsíců od uzavření smlouvy s MND odběr energií a souvisejících služeb MND, nemá zákazník nárok na druhou odměnu dle bodu 1. těchto Podmínek.

  11. V případě, že zákazník, jemuž byla připsána odměna balíčku 200 minut volání měsíčně zdarma, v průběhu období pro čerpání odměny převede dané číslo z předplacené karty SAZKAmobilu na paušální tarif SAZKAmobilu, ztrácí převodem na paušální tarif nárok na čerpání připsané odměny dle této marketingové akce.

   

  ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

   

  1. Účely využití zákazníkových osobních údajů:

   • Pro účel organizačního a technického zabezpečení zákazníkovy účasti v marketingové akci a ochrany svých oprávněných zájmů budou MND a SAZKA (společně v pozici správců osobních údajů) po dobu trvání této marketingové akce a dále 6 měsíců po jejím skončení zpracovávat osobní údaje v rozsahu, který zákazník poskytne při svém přihlášení do marketingové akce. Zákazník může zvolit rozsah osobních údajů, které v souvislosti s přihlášením poskytne, maximální rozsah údajů je: telefonní číslo, e-mail, jméno a příjmení a informaci, zda zákazník uzavřel smlouvu s MND. Uvedené zpracování osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné pro zajištění zákazníkovy účasti v marketingové akci. Nesouhlasí-li zákazník s poskytnutím svých osobních údajů pro uvedený účel, nelze jeho účast v marketingové akci realizovat. SAZKA a MND jsou na základě § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, oprávněny používat telefonní číslo a e-mail zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jejich vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytly. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou SAZKA a MND dále oprávněny zpracovávat zákazníkovy osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení za účelem nabízení obchodu a služeb. Tento typ zpracování osobních údajů je dobrovolný a zákazník jej může kdykoli odmítnout zasláním e-mailu na info@sazkamobil.cz v případě marketingu SAZKY a zasláním e-mailu na retail.marketing@mnd.cz v případě marketingu MND a rovněž má možnost se z marketingové komunikace odhlásit proklikem z každého doručeného marketingového e-mailu.

  2. Zpracování zákazníkových osobních údajů budou společnosti MND a SAZKA provádět prostředky technických zařízení a způsobem manuálního i automatického zpracování, zejména pak v elektronické podobě s využitím výpočetní techniky.

  3. Příjemci zákazníkových osobních údajů: Společnosti SAZKA a MND předají osobní údaje zákazníka dalším subjektům pouze ze zákonných důvodů pro přístup k údajům (zejména příslušným státním úřadům) nebo pokud to bude nezbytné pro realizaci této marketingové akce či pro ochranu práv společností SAZKA a MND (zejména poradcům v souvislosti s případnými spory či stížnostmi zákazníka). V takovém případě se bude jednat o vybrané prověřené smluvní partnery společností SAZKA a MND ze seznamu všech partnerů na https://www.sazka.cz/ochrana-osobnich-udaju a https://www.mnd.cz/nasi-partneri.

  4. Zákazníkova práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů: Zákazník má ve vztahu ke svým osobním údajům veškerá práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dle dalších právních předpisů. Zákazník má především právo:

   • požádat společnosti SAZKA a MND o informaci o zpracování svých osobních údajů (viz § 12 zákona o ochraně osobních údajů). Zákazníkovi následně budou sděleny informace o rozsahu a způsobu zpracování jeho osobních údajů a případné další zákonem vyžadované informace;

   • požádat společnosti SAZKA a MND o vysvětlení, pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu se zákonem;

   • vyzvat společnosti SAZKA a MND k odstranění protiprávního stavu, tj. k blokování, opravě, doplnění či likvidaci osobních údajů zákazníka;

   • kdykoli se zákazník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména pokud společnosti SAZKA a MND nereagují na zákazníkovu žádost o informaci či o nápravu stavu), má zákazník právo se obrátit se svojí stížností na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů.S jakýmikoli dotazy či nejasnostmi ohledně práce společností SAZKA a MND s osobními údaji zákazníka se lze kdykoli obrátit na e-mailovou kontaktní adresu: info@sazkamobil.cz.

  5. V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

  6. SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 16.10.2017 do 30.04.2018.
 • Odměna za dobití: LEVNÉ VOLÁNÍ A SMS

  10.10.2017

  • Levné volání a SMS za každé dobití nad 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Od 16.10.2017 je čerpání odměny za dobití možné pouze pro držitele SAZKA karty nebo zákazníky registrované v online Herním portálu Sazka.cz.Při aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo zdarma telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 1 Levné volání a SMS zákazník získá zvýhodněnou cenu volání a SMS do všech sítí v ČR a při volání z EU, a to 1,50 Kč za minutu hovoru a 1,30 Kč za jednu SMS. Odměnu je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od její aktivace. Po uplynutí této lhůty se následující čerpané jednotky účtují podle platného Ceníku.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 16.10.2017 do 31.12.2017.
 • Odměna za dobití: KREDIT NAVÍC 50 KČ

  10.10.2017

  • 50 Kč za každé dobití nad 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“),  umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Od 16.10.2017 je čerpání odměny za dobití možné pouze pro držitele SAZKA karty nebo zákazníky registrované v online Herním portálu Sazka.cz.
  • Při aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 4 Kredit navíc 50 Kč zákazník získá Bonusový kredit ve výši 50 Kč, který je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex). Bonusový kredit 50 Kč se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem. Bonusový kredit je platný jeden měsíc od připsání. Nevyužitý Bonusový kredit se nepřevádí do dalších měsíců.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 16.10.2017 do 31.12.2017.