Nic neskrýváme

Jak naplno využívat všechny výhody SAZKAmobilu popisujeme ve Všeobecných obchodních podmínkách, Ceníku a Herním plánu.

Výhodné mezinárodní volání a SMS

15.01.2019

 • Speciální nabídka výhodného mezinárodního volání a SMS pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu nebo tarif od SAZKAmobilu.
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
 • Od 18. 2. 2019 do 1. 5. 2019 stanovuje SAZKA speciální cenu 2,50 Kč za minutu volání ze sítě SAZKAmobilu na telefonní čísla provozovaná v těchto vybraných zemí:
  • Belgie, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Man, Monako, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie.
 • Při volání je účtována první minuta celá, dále pak po sekundách, pokud není uvedeno jinak v Ceníku služeb.
 • Od 18. 2. 2019 do 1. 5. 2019 stanovuje SAZKA speciální cenu 1,50 Kč za SMS ze sítě SAZKAmobilu na telefonní čísla provozovaná v těchto vybraných zemí:
  • Belgie, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gibraltar, Guadeloupe, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Jersey, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Man, Monako, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán, Velká Británie, Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko.
 • Marketingové akce se může zúčastnit:
  • každý zákazník, který vlastní aktivní předplacenou kartu nebo tarif od SAZKAmobilu.
 • Nabídka platí pouze pro volání a posílání SMS na telefonní čísla provozovaná ve výše uvedených vybraných zemí v zahraničí. Netýká se volání na telefonní číslo, které je provozované v České republice.
 • Marketingová akce je kombinovatelná s každou Odměnou za dobití nad 300 Kč, např. Odměna za dobití „Kredit navíc 100 Kč“ a nelze ji kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky SAZKAmobilu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 18.01.2019 do 01.05.2019.
 • Datový balíček 1 GB za cenu 100 Kč

  15.01.2019

  • Speciální nabídka výhodného Datového balíčku 1 GB dat jak pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil, tak i výhodného dokoupení Datového balíčku 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat pro stávající zákazníky s paušálním tarifem 497 (v nabídce od 18. 2. 2019), 407 a 397 od SAZKAmobilu.
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
  • Od 1. 2. 2019 do 30. 6. 2019 SAZKA stanovuje speciální cenu 100 Kč při koupi Datového balíčku u předplacených SIM karet a dokoupení Datového objemu u paušálních tarifů 497 (v nabídce od 18. 2. 2019), 407 a 397, a to za podmínky, že zákazník koupí Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil.
  • Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:
   • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má ve svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci SAZKAmobil, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku 1 GB dat mobilního internetu a učiní objednávku v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
   • NEBO
   • Vlastní aktivní SIM kartu s paušálním tarifem SAZKAmobilu, má ve svém mobilu nainstalovanou mobilní aplikaci SAZKAmobil, využívá jeden z paušálních tarifů výše uvedených (497, 407 nebo 397) a učiní dokoupení Datového balíčku 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
  • Platnost a platba koupeného Datového balíčku u předplacené SIM karty:
   • Doba platnosti takto koupeného Datového balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.
   • Poplatek za jednotlivé měsíční Datové balíčky je zaúčtován ke dni objednání příslušného Datového balíčku.
  • Platnost a platba dokoupeného Datového balíčku u paušálních Tarifů:
   • Platnost takto dokoupeného Datového balíčku v rámci této marketingové akce zanikne k poslednímu dni Zúčtovacího období bez ohledu na to, zda byl objem dokoupeného balíčku dat zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího Zúčtovacího období.
   • Paušální poplatek za dokoupený Datový balíček 1 GB nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 100 Kč a bude zaúčtován ke dni objednání dokupovaného balíčku.
  • Počet jednotlivých koupí Datového balíčku či dokoupení Datového objemu není omezen.
  • Nabídka platí pouze pro koupi Datových balíčků a dokoupení Datových objemů objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.02.2019 do 30.06.2019.
 • Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit

  03.12.2018

  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání Bonusového kreditu pro stávající zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.
  • Marketingové akce se může zúčastnit:
   • každý stávající zákazník:
    • Stávající zákazník SAZKAmobil je ten, který má aktivovanou předplacenou SIM kartu od SAZKAmobilu.
    • Stávající zákazník doporučí služby SAZKAmobil novému zákazníkovi, který musí:
     • Aktivovat novou předplacenou SIM kartu SAZKAmobil (aktivace proběhne například uskutečněním volání) v období od 3. 12. 2018 do 31. 1. 2019.
    • Stávající zákazník musí odeslat v období od 3. 12. 2018 do 31. 1. 2019 SMS ve formátu „DZ9místné číslo“ zákazníka SAZKAmobil, kterého doporučil na číslo 8866 (Příklad SMS: DZ123456789).
    • nebo
    • Přihlásit se do webové samoobsluhy a tam zadat do formuláře číslo zákazníka SAZKAmobil, kterého doporučil.
  • Podmínky pro získání Bonusového kreditu:
  • Doporučené číslo nového zákazníka nesmí být shodné s číslem stávajícího zákazníka.
  • V případě, že 2 a více stávajících zákazníků doporučí stejného nového zákazníka, bude připsán kredit jen tomu stávajícímu zákazníkovi, který poslal číslo nového (doporučeného) zákazníka v pořadí jako první.
  • Počet doporučených nových zákazníků od jednoho stávajícího zákazníka jsou max. 3 noví zákazníci s předplacenými službami SAZKAmobil (= max. 3 nové předplacené SIM karty).
  • První doporučený zákazník = 100 Kč kreditu navíc.
  • Druhý doporučený zákazník = 200 Kč kreditu navíc.
  • Třetí doporučený zákazník = 300 Kč kreditu navíc.
  • Stávající zákazník, který splní všechny podmínky akce „Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit“ získává Bonusový kredit dle počtu doporučených zákazníků:
  • Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.
  • Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data.
  • Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).
  • Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.
  • Platnost Bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní ode dne jeho připsání. Po této době platnost Bonusového kreditu propadá.
  • Bonusový kredit nebude připsán v případě, že stávající nebo nový účastník nesplňuje výše uvedené podmínky pro získání bonusového kreditu. Tato skutečnost bude účastníkům oznámena pomocí SMS.
  • Stávající zákazník může získat v rámci této marketingové akce až 600 Kč bonusového kreditu navíc v případě, že využije možnosti a doporučí 3 nové zákazníky.
  • Bonusový kredit bude zákazníkovi připsán do 24 hodin od zaslání SMS DZ123456789, tedy po splnění podmínek této akce. Jeho připsání bude potvrzeno formou SMS.
  • Platnost dobíjeného kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil a Podmínkami čerpání Kreditu.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKAmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené SAZKAmobil karty nebo odebrat přidělený bonusový kredit v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. f) nebo čl. 7.2. odst. a) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných SAZKAmobil.
  • V případě porušení těchto podmínek si SAZKAmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na SAZKAmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

  Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 03.12.2018 do 31.01.2019.
 • Extra kredit za první dobití

  26.11.2018

  Získejte 100 Kč navíc k prvnímu dobití SIM
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhod Extra kreditu navíc za první dobití pro nové i stávající zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.
  • Marketingové akce se může zúčastnit:
   • každý nový zákazník, který si zakoupí a aktivuje předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu,
   • každý stávající zákazník s předplacenou SIM kartou od SAZKAmobilu, která není v době trvání akce aktivní, a kterou v době trvání akce nově aktivuje.
  • V rámci akce „Extra kredit za první dobití“ zákazník získává Bonusový kredit ve výši 100 Kč.
  • Speciální nabídka platí pro zákazníky, kteří provedou 1. dobití nově aktivované SIM karty SAZKAmobil do 7 kalendářních dní od aktivace, tzn. nově aktivovanou SIM kartu dobijí částkou 200 Kč a vyšší nejpozději v období od 1. 12. do 7. 2. 2019. Za toto dobití získají finanční hodnotu Bonusového kreditu ve výši dalšího 100 Kč kreditu.
  • Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data.
  • Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).
  • Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.
  • Platnost Bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní. Po této době platnost Bonusového kreditu propadá.
  • Platnost dobíjeného kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobilu.
  • Marketingová akce „Extra kredit za první dobití“ je kombinovatelná s každou odměnou za dobití nad 300 Kč s využitím Sazka karty, např. Odměna za dobití: „Kredit navíc 100 Kč“ a nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky.
  • Každý zákazník může v rámci této marketingové akce zakoupit přes E-shop maximálně 5 SIM karet.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky SAZKAmobilu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.12.2018 do 07.02.2019.
 • Odměna za dobití: KREDIT NAVÍC 100 KČ

  02.04.2018

  • 100 Kč za každé dobití nad 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Čerpání odměny za dobití je možné pouze pro držitele SAZKA karty nebo zákazníky registrované v online Herním portálu Sazka.cz.
  • Při aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 4 Kredit navíc 100 Kč zákazník získá Bonusový kredit ve výši 100 Kč, který je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex). Bonusový kredit 100 Kč se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem. Bonusový kredit je platný jeden měsíc od připsání. Nevyužitý Bonusový kredit se nepřevádí do dalších měsíců.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 03.04.2018 do 31.12.2019.