Nic neskrýváme

Jak naplno využívat všechny výhody SAZKAmobilu popisujeme ve Všeobecných obchodních podmínkách, Ceníku a Herním plánu.

Šťastná SIMka za 99 Kč k nákupu telefonu nebo tabletu

12.05.2017

 • Šťastná SIMka za 99 Kč k nákupu telefonu nebo tabletu v prodejnách Batechnik Kaplice
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu. Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který si zakoupí telefon nebo tablet a předplacenou kartu SAZKAmobilu v prodejnách Batechnik Kaplice.
 • Podmínkou pro získání výše uvedených výhod je koupě jakéhokoli telefonu nebo tabletu  v období 12.5.-30.9.2017 u uvedeného prodejce.
 • Zákazník získá při nákupu SIM kartu s kreditem 150 Kč za cenu 99 Kč (původní cena 150 Kč). Platnost kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil. 
 • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky.
 • Každý zákazník může v rámci této marketingové akce zakoupit maximálně 5 SIM karet.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 12.05.2017 do 30.09.2017.
 • Zlatá čísla pro zákazníky České podnikatelské pojišťovny

  21.04.2017

  • Speciální nabídka pro eshop
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci (tzv. speciální nabídku) společnosti SAZKA a.s. se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKAmobil“), umožňující získání níže popsaných tzv. zlatých telefonních čísel pro zákazníky České podnikatelské pojišťovny.
  • Speciální nabídka je dostupná pouze na stránkách mobilního operátora SAZKAmobil:  www.sazkamobil.cz/akcecpp (dále jen "eShop").
  • Předmětem této nabídky je zdarma získání SIM karty SAZKAmobil s tzv. „zlatým“ telefonním číslem v hodnotě 1 000 Kč, které je tvořeno ze snadno zapamatovatelných číselných kombinací, případně z týchž opakujících se číslic. Nabídka zlatého čísla je platná pro zákazníky, kteří v době platnosti nabídky zakoupili na uvedeném e-shopu Šťastný tarif 397 od SAZKAmobilu a prokázali se platným kupónem od společnosti Česká podnikatelská pojišťovna (dále jen „ČPP“), který lze získat společně s materiály od ČPP (poštou nebo na pobočce). Platnost kupónu je prokazována zadáním promokódu uvedeného na kupónu při nákupu na e-shopu SAZKAmobil.
  • Při nákupu zlatého čísla v rámci Šťastného tarifu 397 je nutno zaplatit vratnou tarifní zálohu ve výši 400 Kč. Záloha bude ve třetím vyúčtování použita pro uhrazení zákazníkových tarifních služeb.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKAmobil si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 21.04.2017 do 30.09.2017.
 • Odměna za dobití: NEOMEZENÉ VOLÁNÍ A SMS DO SÍTĚ SAZKAMOBIL

  20.03.2017

  • Volání v síti zdarma za každé dobití nad 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Od 1.7.2017 je čerpání odměny za dobití možné pouze pro držitele SAZKA karty.
  • Při aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 3 Neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobil zákazník získává neomezené volání a SMS v síti SAZKAmobil, které je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od dobití kreditu.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.04.2017 do 31.12.2017.
 • Odměna za dobití: INTERNET ZDARMA

  20.03.2017

  • 500 MB zdarma za každé dobití nad 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Od 1.7.2017 je čerpání odměny za dobití možné pouze pro držitele SAZKA karty.
  • Při první aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 2 Internet zdarma 500 MB zákazník získá balíček 500 MB, který je možné čerpat v průběhu jednoho měsíce od jeho aktivace. Nevyužitá data se nepřevádějí do dalších měsíců. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 32 kbit/sekundu.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.04.2017 do 31.12.2017.
 • Odměna za dobití: KREDIT NAVÍC 50 KČ

  20.03.2017

  • 50 Kč za každé dobití nad 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“),  umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Od 1.7.2017 je čerpání odměny za dobití možné pouze pro držitele SAZKA karty.
  • Při aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 4 Kredit navíc 50 Kč zákazník získá Bonusový kredit ve výši 50 Kč, který je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex). Bonusový kredit 50 Kč se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem. Bonusový kredit je platný jeden měsíc od připsání. Nevyužitý Bonusový kredit se nepřevádí do dalších měsíců.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.04.2017 do 31.12.2017.