Nic neskrýváme

Jak naplno využívat všechny výhody SAZKAmobilu popisujeme ve Všeobecných obchodních podmínkách, Ceníku a Herním plánu.

Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit

03.12.2018

 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání Bonusového kreditu pro stávající zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.
 • Marketingové akce se může zúčastnit:
  • každý stávající zákazník:
   • Stávající zákazník SAZKAmobil je ten, který má aktivovanou předplacenou SIM kartu od SAZKAmobilu.
   • Stávající zákazník doporučí služby SAZKAmobil novému zákazníkovi, který musí:
    • Aktivovat novou předplacenou SIM kartu SAZKAmobil (aktivace proběhne například uskutečněním volání) v období od 3. 12. 2018 do 31. 1. 2019.
   • Stávající zákazník musí odeslat v období od 3. 12. 2018 do 31. 1. 2019 SMS ve formátu „DZ9místné číslo“ zákazníka SAZKAmobil, kterého doporučil na číslo 8866 (Příklad SMS: DZ123456789).
 • Podmínky pro získání Bonusového kreditu:
 • Doporučené číslo nového zákazníka nesmí být shodné s číslem stávajícího zákazníka.
 • V případě, že 2 a více stávajících zákazníků doporučí stejného nového zákazníka, bude připsán kredit jen tomu stávajícímu zákazníkovi, který poslal číslo nového (doporučeného) zákazníka v pořadí jako první.
 • Počet doporučených nových zákazníků od jednoho stávajícího zákazníka jsou max. 3 noví zákazníci s předplacenými službami SAZKAmobil (= max. 3 nové předplacené SIM karty).
 • První doporučený zákazník = 100 Kč kreditu navíc.
 • Druhý doporučený zákazník = 200 Kč kreditu navíc.
 • Třetí doporučený zákazník = 300 Kč kreditu navíc.
 • Stávající zákazník, který splní všechny podmínky akce „Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit“ získává Bonusový kredit dle počtu doporučených zákazníků:
 • Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.
 • Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data.
 • Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).
 • Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.
 • Platnost Bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní ode dne jeho připsání. Po této době platnost Bonusového kreditu propadá.
 • Bonusový kredit nebude připsán v případě, že stávající nebo nový účastník nesplňuje výše uvedené podmínky pro získání bonusového kreditu. Tato skutečnost bude účastníkům oznámena pomocí SMS.
 • Stávající zákazník může získat v rámci této marketingové akce až 600 Kč bonusového kreditu navíc v případě, že využije možnosti a doporučí 3 nové zákazníky.
 • Bonusový kredit bude zákazníkovi připsán do 24 hodin od zaslání SMS DZ123456789, tedy po splnění podmínek této akce. Jeho připsání bude potvrzeno formou SMS.
 • Platnost dobíjeného kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil a Podmínkami čerpání Kreditu.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKAmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené SAZKAmobil karty nebo odebrat přidělený bonusový kredit v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. f) nebo čl. 7.2. odst. a) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných SAZKAmobil.
 • V případě porušení těchto podmínek si SAZKAmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na SAZKAmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 03.12.2018 do 31.01.2019.
 • Extra kredit za první dobití

  26.11.2018

  Získejte 100 Kč navíc k prvnímu dobití SIM
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhod Extra kreditu navíc za první dobití pro nové i stávající zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.
  • Marketingové akce se může zúčastnit:
   • každý nový zákazník, který si zakoupí a aktivuje předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu,
   • každý stávající zákazník s předplacenou SIM kartou od SAZKAmobilu, která není v době trvání akce aktivní, a kterou v době trvání akce nově aktivuje.
  • V rámci akce „Extra kredit za první dobití“ zákazník získává Bonusový kredit ve výši 100 Kč.
  • Speciální nabídka platí pro zákazníky, kteří provedou 1. dobití nově aktivované SIM karty SAZKAmobil do 7 kalendářních dní od aktivace, tzn. nově aktivovanou SIM kartu dobijí částkou 200 Kč a vyšší nejpozději v období od 1. 12. do 7. 1. 2019. Za toto dobití získají finanční hodnotu Bonusového kreditu ve výši dalšího 100 Kč kreditu.
  • Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data.
  • Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).
  • Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.
  • Platnost Bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní. Po této době platnost Bonusového kreditu propadá.
  • Platnost dobíjeného kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobilu.
  • Marketingová akce „Extra kredit za první dobití“ je kombinovatelná s každou odměnou za dobití nad 300 Kč s využitím Sazka karty, např. Odměna za dobití: „Kredit navíc 100 Kč“ a nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky.
  • Každý zákazník může v rámci této marketingové akce zakoupit přes E-shop maximálně 5 SIM karet.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky SAZKAmobilu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Uvedené ceny jsou včetně DPH.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.12.2018 do 07.01.2019.
 • Sleva 100 Kč měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 na 12 měsíců

  23.10.2018

  Získejte slevu 100 Kč měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 na 12 měsíců
   
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 26493993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující zákazníkům získání speciální nabídky SAZKAmobilu (dále jen „Podmínky“). 
  • Speciální marketingová nabídka ve formě 100 Kč slevy měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 od SAZKAmobil (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců, je určena zákazníkům Herního portálu Sazka.cz s plně dokončenou registrací (dále jen „Zákazník Herního portálu“), kteří si sjednají Šťastný tarif 397 nebo 407 od SAZKAmobil do 31. 12. 2018, nebo kteří již některý z těchto tarifů mají.
  • Této marketingové akce se mohou účastnit výhradně osoby starší 18 let.
  • Speciální nabídka zahrnuje měsíční slevu 100 Kč z ceny Šťastného tarifu 397 nebo 407 (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců od SAZKAmobilu. Podrobnější podmínky získání výhodné nabídky viz níže.
  • Zákazník Herního portálu může projevit zájem o speciální nabídku SAZKAmobilu hovorem na Zákaznickou linku SAZKAmobilu na tel. č. 800 77 11 11, kde nahlásí své identifikační údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, email), aby SAZKA mohla ověřit, že se jedná o Zákazníka Herního portálu.
  • Podmínkou akce pro získání slevy 100 Kč měsíčně ke Šťastným tarifům 397 nebo 407 od SAZKAmobil (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců je plně dokončená registrace v Herním portálu Sazka.cz
  • Zákazník Herního portálu bere na vědomí, že SAZKA je v případě jeho zájmu o Šťastný tarif SAZKAmobil oprávněna ověřit jeho bonitu či platební morálku a správnost a pravost předloženého dokladu totožnosti před uzavřením smlouvy se společností SAZKA na jeden ze Šťastných tarifů, a to v příslušných registrech vedených třetími subjekty, zejména v registru vedeném SOLUS, zájmovým sdružením právnických osob, IČO: 69346925. V případě negativního výsledku ověření údajů a dokumentu, má SAZKA právo návrh na uzavření smlouvy s ní na jeden ze Šťastných tarifů odmítnout, popř. žádat po Zákazníkovi Herního portálu doložení ověření bonity a platební morálky, správnosti údajů a/nebo žádat uhrazení zálohy uvedené v platném Ceníku SAZKAmobil.
  • V případě, že Zákazník Herního portálu uzavře smlouvu se společností SAZKA na jeden ze jmenovaných tarifů, získá od SAZKAmobilu nárok na slevu 100 Kč měsíčně z ceny vybraného tarifu po dobu 12 po sobě jdoucích měsíců, a to s platností od zúčtovacího období následujícího po aktivaci slevy dle této akce, ke které dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od zapojení Zákazníka Herního portálu do akce. 
  • V případě, že se bude jednat o stávajícího zákazníka SAZKAmobilu, který již má některý z uvedených tarifů SAZKAmobil, budou odměny této marketingové akce aktivovány k jeho telefonnímu číslu SIM karty SAZKAmobil stejným způsobem jako v případě zřízení nového tarifu dle předchozího odstavce 3 tohoto článku Podmínek, tj. s platností od zúčtovacího období následujícího po aktivaci slevy dle této akce, ke které dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od zapojení Zákazníka Herního portálu do akce. Totéž platí i v případě stávajícího zákazníka SAZKAmobilu s předplacenou kartou, kdy musí dojít k převodu telefonního čísla SIM karty na vybraný Šťastný tarif 397 nebo 407 (dle výběru Zákazníka Herního portálu), nárok na slevu tak získá Zákazník Herního portálu opět od zúčtovacího období následujícího po aktivaci slevy.
  • Pro tuto marketingovou akci platí pravidlo: na jednu SIM kartu SAZKAmobil lze čerpat odměnu v rámci této akce pouze jedenkrát, a to v období maximálně 12 po sobě jdoucích měsíců při splnění podmínek této akce. Stejně tak jedna plně dokončená registrace na Herním portálu Sazka.cz opravňuje ke slevě max. na jednu SIM kartu. Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinými zvýhodněnými balíčky volání od SAZKAmobil. Podmínky tarifu SAZKAmobil se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil.
  • V případě, že Zákazník Herního portálu v době nárokování cenového zvýhodnění u SAZKAmobilu z nějakého důvodu zruší svůj hráčský účet na Herním portále Sazka.cz nebo mu jeho hráčský účet bude zrušen dle platných Všeobecných podmínek Herního portálu Sazka.cz, okamžikem zrušení hráčského účtu na Herním portále Sazka.cz je Zákazníkovi Herního portálu odebráno právo čerpat cenové zvýhodnění u SAZKAmobilu v rámci této akce.
  • V případě, že Zákazník Herního portálu, jemuž byla připsána cenová zvýhodnění, v průběhu období pro čerpání tohoto zvýhodnění, převede dané číslo z paušálního tarifu na předplacenou kartu SAZKAmobilu, ztrácí převodem na předplacenou kartu nárok na čerpání cenového zvýhodnění dle této marketingové akce.
  • SAZKA jakožto správce osobních údajů Zákazníka Herního portálu zpracovává některé jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném při registraci do Herního portálu Sazka.cz v rámci této za akce za účelem ověření splnění podmínek této marketingové akce a umožnění účasti na akci a za účelem vyjednání a plnění smlouvy o poskytování paušálních služeb SAZKAmobil se společností SAZKA v rámci podmínek této akce. Za tímto účelem bude SAZKA zpracovávat osobní údaje Zákazníka Herního portálu po dobu trvání této marketingové akce a dobu trvání poskytování výhodnějších paušálních služeb na základě podmínek této akce a 2 měsíce poté pro vyřízení případných reklamací. Právním titulem pro zpracování v rámci této marketingové akce je tedy plnění smlouvy.
  • Veškeré informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování paušálních služeb SAZKAmobil a také poskytování služeb Herního portálu Sazka.cz společností SAZKA jsou k nalezení na webu osobniudaje.sazka.cz.
  • Společnost SAZKA předá osobní údaje zákazníka třetím stranám pouze ze zákonných důvodů pro přístup k údajům, zejména příslušným státním úřadům nebo pokud to bude nezbytné pro realizaci této marketingové akce (zajištění administrativní nebo technické podpory), či pro ochranu práv společností SAZKA (zejména poradcům v souvislosti s případnými spory či stížnostmi zákazníka). V takovém případě se bude vždy jednat o vybrané prověřené smluvní partnery společnosti SAZKA.
  • Na webu osobniudaje.sazka.cz je také možné uplatnit jakoukoli případnou žádost o poskytnutí další informace ke zpracování osobních údajů Zákazníka Herního portálu společností SAZKA nebo využití jeho práv vůči společnosti SAZKA, která mu dává obecné nařízení na ochranu osobních údajů (např. právo požadovat přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, či právo podat proti společnosti SAZKA jakožto správci stížnost).
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí pro poskytování služeb SAZKAmobil Všeobecné obchodní podmínky, platný Ceník a Herní plán, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
  • Všeobecné podmínky Herního portálu Sazka.cz jsou k dispozici na www.sazka.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 23.10.2018 do 31.12.2018.
 • Sleva 100 Kč měsíčně ke Šťastnému tarifu

  31.07.2018

  Získejte slevu 100 Kč měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 na 12 měsíců
   
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 26493993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“) a společnosti MND a.s, se sídlem Úprkova 807/6, PSČ 695 01 Hodonín, IČO: 24883006, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6209 (dále jen „MND“), umožňující zákazníkům MND získání speciální nabídky SAZKAmobilu (dále jen „Podmínky“). 
  • Speciální marketingová nabídka ve formě 100 Kč slevy měsíčně ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 od SAZKAmobil (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců, je určena:
   • uzavřou smlouvu ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 od SAZKAmobil, nebo kteří již některý z těchto tarifů mají.
   • zákazníkům MND, a to bez ohledu na to, zda smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s MND mají již uzavřenou nebo ji uzavřou společně s účastí na této marketingové akci, a kteří zároveň
  • Této marketingové akce se mohou účastnit výhradně osoby starší 18 let.
  • Speciální nabídka zahrnuje nabídku elektřiny a plynu od společnosti MND a měsíční slevu 100 Kč ke Šťastnému tarifu 397 nebo 407 (dle výběru zákazníka) na 12 měsíců od SAZKAmobilu. Podrobné podmínky získání výhodné nabídky ke stažení zde.
  • Zákazník MND může projevit zájem o speciální nabídku SAZKAmobilu následovně:
   • prostřednictvím speciální webové stránky přístupné ze samoobsluhy MND „Moje MND“, na které vyplní a odešle formulář se svými identifikačními údaji (jméno, příjmení, telefonní číslo, email) a číslo smlouvy s MND,
   • zavolat na Zákaznickou linku MND na tel. č. 800 400 500 nebo
   • v některých případech může být zákazník osloven emailem nebo SMS obsahujícími instrukce, jak postupovat.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 01.08.2018 do 31.12.2018.
 • Odměna za dobití: KREDIT NAVÍC 100 KČ

  02.04.2018

  • 100 Kč za každé dobití nad 300 Kč
  • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobil.
  • Marketingová akce je platná pro uživatele SAZKAmobil předplacené SIM karty, kteří si dobijí kredit v minimální výši 300 Kč. Dobitím kreditu se v tomto případě nerozumí převod kreditu od jiného zákazníka.
  • Čerpání odměny za dobití je možné pouze pro držitele SAZKA karty nebo zákazníky registrované v online Herním portálu Sazka.cz.
  • Při aktivaci SIM karty je automaticky nastavená odměna č. 1 Levné volání a SMS.
  • Změnit odměnu je možné pouze před dobitím kreditu na SIM kartě, a to v Internetové a Mobilní Samoobsluze nebo ZDARMA telefonicky na Zákaznické lince *11.
  • Při využití odměny č. 4 Kredit navíc 100 Kč zákazník získá Bonusový kredit ve výši 100 Kč, který je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex). Bonusový kredit 100 Kč se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem. Bonusový kredit je platný jeden měsíc od připsání. Nevyužitý Bonusový kredit se nepřevádí do dalších měsíců.
  • Tuto marketingovou akci nelze kombinovat s jinou odměnou za dobití.
  • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách marketingové akce platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na internetových stránkách www.sazkamobil.cz.
  • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky marketingové akce, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Podmínky této marketingové akce jsou platné od 03.04.2018 do 31.12.2019.