1 GB dat za převedení čísla k SAZKAmobilu od jiného operátora

1 GB dat za převedení čísla k SAZKAmobilu od jiného operátora

Převeďte své stávající číslo od jiného operátora k nám. Pokud si vyberete Předplacenou kartu, získáte od nás jako dárek 1 GB dat zdarma. Do začátku tak budete mít 150 Kč kredit a 1 GB dat! Nakupujte online, na Zákaznické lince nebo na prodejním místě. Akce platí do 30. 9. 2020.

1 GB dat za převedení čísla k SAZKAmobilu od jiného operátora

Speciální nabídka datového balíčku 1 GB pro nové zákazníky, kteří převedou své stávající číslo na předplacenou SIM kartu od SAZKAmobilu.
Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
Od 1.7. 2020 do 30.9. 2020 SAZKA nabízí speciální nabídku, pro nové zákazníky, kteří v době platnosti nabídky převedou své stávající číslo od jiného operátora na předplacenou SIM kartu od SAZKAmobilu.
Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který si zakoupí předplacenou SIM kartu za 150 Kč (v období od 1.7.2020 do 31.7.2020 za 75 Kč) s úvodním kreditem 150 Kč, a který tuto SIM kartu aktivuje převedením svého stávajícího čísla od jiného operátora. Po převodu čísla získá zákazník datový balíček 1 GB zdarma.
Doba platnosti takto aktivovaného datového balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne aktivace, tj. platnost dat v rámci příslušného datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne aktivace bez ohledu na to, zda byla data v rámci datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Datový balíček nelze kombinovat, aktivací nového datového balíčku zaniká platnost stávajícího datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období. Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 32 kbit/sekundu.
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.