Internet 10 GB na 2 měsíce za speciální cenu 300 Kč pro všechny předplacenky

Internet 10 GB na 2 měsíce za speciální cenu 300 Kč pro všechny předplacenky

Speciální nabídka pro všechny zákazníky, kteří vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu platná v období od 13. 12. 2023 do 29. 2. 2024. Při splnění níže uvedených podmínek každý zákazník získá možnost aktivovat 2x datový balíček 5 GB na 1 měsíc za celkovou speciální cenu 300 Kč.

Internet 10 GB na 2 měsíce za speciální cenu 300 Kč pro všechny předplacenky

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání cenově výhodného datového balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku mobilního internetu „Internet 5 GB na měsíc” a učiní objednávku příslušného Datového balíčku prostřednictvím SMS kódu „R25“ odeslaného na telefonní číslo 8866.

V rámci akce může zákazník získat 2x datový balíček 5 GB na 1 měsíc za celkovou speciální cenu 300 Kč.

• Aktivací prvního datového balíčku výhodných dat začíná 2 měsíční období v rámci kterého má zákazník každý měsíc k dispozici 5 GB dat za tuto speciální cenu.

• Aktivace prvního balíčku výhodných dat 5 GB musí proběhnout nejpozději do konce platnosti akce. Poslední možnost aktivace výhodného 5 GB balíčku je 29. 2. 2024.

• Doba platnosti takto zakoupeného Datového balíčku v rámci této marketingové akce je dva měsíce a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci prvního Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Platnost dat v rámci druhého Datového balíčku začne na začátku druhého měsíce od objednání a skončí na konci druhého měsíce od objednání.

• Aktivací jiného datového balíčku dojde k ukončení platnosti tohoto akčního datového balíčku.

• Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období. Balíčky se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček dat, balíček získaný odměnou při dalším dobití či v rámci jiné marketingové akce. Pokud se tak stane dříve, než skončí platnost stávajícího balíčku (tj. aktivací nového balíčku, nebo nové odměny) zaniká platnost stávajícího balíčku a nevyužitá data stávajícího balíčku propadají. Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

• Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání datového balíčku.

• Tuto marketingovou akci lze využít pouze jednou a nelze ji kombinovat s Odměnami za dobití.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky čerpání kreditu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 13. 12. 2023 do 29. 2. 2024.