Vážení zákazníci, v pondělí 4. 3. proběhne poslední losování loterie SAZKAmobil šance. Buďte u toho s námi! V jackpotu budeme hrát o mimořádných 850 000 Kč! Dobijte si a vsaďte si nejpozději do pondělí 4. 3. 2:30 hod. Držíme vám palce!

Nový balíček 30 SMS za výhodnou cenu pro předplacenky

Nový balíček 30 SMS za výhodnou cenu pro předplacenky

Výhodná nabídka Balíčku 30 SMS pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil. Akce platí do 11. 1. 2023.

Speciální nabídka výhodného Balíčku 30 SMS pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 26. 10. 2022 do 11. 1. 2023 SAZKA zavádí nový „Balíček 30 SMS“ za speciální cenu 40 Kč, a to za podmínky, že zákazník zakoupí příslušný balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, Internetovou samoobsluhu, prostřednictvím Zákaznické linky anebo odesláním SMS s aktivačním kódem S4 na tel. číslo 8866.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek Kreditu pro koupi „Balíčku 30 SMS“ a učiní objednávku příslušného balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, v Internetové samoobsluze, prostřednictvím Zákaznické linky anebo odesláním SMS s aktivačním kódem S4 na tel. číslo 8866.

Platnost a platba koupeného balíčku:

  • Doba platnosti takto koupených balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. objem SMS v rámci příslušného balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byl zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem SMS se nepřevádí do následujícího období.

  • Kupovaný balíček je aktivován a poplatek za takový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného balíčku 30 SMS bude odečten z Kreditu po objednání balíčku „Balíček 30 SMS“.

  • Balíčky s volnými SMS (jakýkoli Balíček 30, 50, 100 nebo 200 SMS, Balíček 100+100 nebo Balíček 200+200) nelze kombinovat, aktivací nového SMS balíčku zaniká platnost stávajícího SMS balíčku bez ohledu na to, zda byl objem SMS v rámci stávajícího balíčku zcela vyčerpán či nikoli.

Počet jednotlivých nákupů SMS balíčku není omezen.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 26. 10. 2022 do 11. 1. 2023.