Šťastný tarif 499 a Šťastný tarif 709 nově s neomezenými SMS do sítě SAZKAmobil

Šťastný tarif 499 a Šťastný tarif 709 nově s neomezenými SMS do sítě SAZKAmobil

Speciální nabídka pro všechny zákazníky, kteří využívají Šťastný tarif 499 a Šťastný tarif 709. Od 1. 8. do 31. 3. 2024 u těchto tarifů automaticky aktivujeme balíček Neomezené SMS do sítě SAZKAmobil.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 26493993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 8. do 31. 3. 2024 SAZKAmobil nabízí speciální nabídku pro zákazníky, kteří využívají, anebo si aktivují Šťastný tarif 499 a Šťastný tarif 709. Pro tyto zákazníky se v uvedeném období automaticky aktivuje balíček Neomezené SMS do sítě SAZKAmobil.

202301_geco_body

Podmínky a platnost balíčku Neomezené SMS do sítě SAZKAmobil:

U Šťastného tarifu 499 a Šťastného tarifu 709 se automaticky aktivuje balíček Neomezené SMS do sítě SAZKAmobil.

Balíček Neomezené SMS do sítě SAZKAmobil se automaticky aktivuje vždy k prvnímu dni nového zúčtovacího období po 1. 8. 2023, a bude automaticky aktivován v každém zúčtovacím období, nejpozději však 31. 12. 2024, a je platný po celé zúčtovací období. Například, pokud zúčtovací období začíná 28. 7. 2023 bude první automatická aktivace balíčku Neomezené SMS do sítě SAZKAmobil provedena 28. 8. 2023.

Balíček Neomezené SMS do sítě SAZKAmobil platí vždy jen pro dané zúčtovací období.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 8. 2023 do 31. 3. 2024.