Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Předplacený balíček 50 GB na půl roku dopředu

Předplacený balíček 50 GB na půl roku dopředu

Speciální nabídka pro všechny zákazníky, kteří vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, platná v období od 3. 6. do 30. 6. 2024. Při splnění uvedených podmínek získá každý zákazník s předplacenou kartou možnost aktivovat datový balíček 50 GB na 6 měsíců dopředu.

Předplacený balíček 50 GB na půl roku dopředu

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

V rámci této akce může zákazník získat datový balíček s velkým objemem dat 50 GB na 6 měsíc dopředu za cenu 600 Kč. Objem dat na 6 měsíců tedy činí 50 GB za cenu 600 Kč.

Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který: - vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, - má dostatek kreditu pro koupi příslušného balíčku, - aktivuje příslušný balíček prostřednictvím Internetové samoobsluhy, Mobilní aplikace, SMS kódu „R24“ odeslaného na telefonní číslo 8866, nebo na Zákaznické lince.

· Aktivace předplaceného balíčku musí proběhnout nejpozději do konce platnosti této akce. Poslední možnost aktivace předplaceného balíčku je 30. 6. 2024.

· Doba platnosti takto zakoupeného předplaceného balíčku v rámci této marketingové akce je 6 měsíců a počíná běžet ode dne jeho aktivace. Platnost tohoto předplaceného balíčku zanikne půl roku ode dne aktivace bez ohledu na to, zda byl jeho objem zcela vyčerpán či nikoli, tzn. ke dni 31. 12. 2024.

· Aktivací jiného balíčku stejného typu, jako balíčku zakoupeného v rámci této akce během období jeho trvání, dojde k okamžitému ukončení platnosti balíčku zakoupeného v této akci bez ohledu na objem ještě nevyčerpaných služeb.

· Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období. Balíčky se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček dat, balíček získaný odměnou při dalším dobití či v rámci jiné marketingové akce. Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

· Poplatek za takový předplacený balíček je zaúčtován ke dni aktivace balíčku, tj. bude odečten z kreditu.

· Tuto marketingovou akci lze využít pouze jednou a nelze ji kombinovat s Odměnami za dobití.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb, Podmínky čerpání kreditu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 3. 6. 2024 do 30. 6. 2024.