Třikrát datový balíček 5 GB za speciální cenu 100 Kč pro všechny nové předplacenky

Třikrát datový balíček 5 GB za speciální cenu 100 Kč pro všechny nové předplacenky

Speciální nabídka pro všechny nové zákazníky, kteří si zakoupí novou SIM kartu v období od 1. 9. do 29. 2. 2024. Při splnění níže uvedených podmínek každý zákazník získá možnost 3x aktivovat datový balíček 5 GB za speciální cenu 100 Kč.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání cenově výhodného datového balíčku pro nové zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Marketingové akce se může zúčastnit každý nový zákazník, který si v období od 1. 9. do 29. 2. 2024 zakoupí předplacenou SIM kartu v prodejní síti, ve značkových prodejnách Sazky, v e-shopu a na Zákaznické lince a do 3 dnů od nákupu ji aktivuje.

V rámci akce může zákazník získat 3x balíček 5 GB dat za speciální cenu 100 Kč.

• Pro získání cenově výhodného datového balíčku je třeba zakoupit novou předplacenou SIM kartu v období od 1. 9. do 29. 2. 2024 a nejpozději do 3 kalendářních dnů od nákupu ji aktivovat, tj. provést první odchozí hovor nebo čerpat jinou službu SAZKAmobilu. Následně je nutné odeslat SMS na číslo 8866 ve tvaru „A6“ pro získání prvního cenově výhodného balíčku. Balíček je možné aktivovat nejen SMS kódem, ale i v Internetové samoobsluze, v mobilní aplikaci anebo na Zákaznické lince.

• Zákazník může tento cenově výhodný balíček aktivovat celkem třikrát.

• Pro SIM karty zakoupené v poslední den akce, tj. 29. 2. 2024 platí povinnost aktivace nové SIM karty nejpozději do 3. 3. 2024.

• Aktivace třetího balíčku výhodných dat 5 GB za 100 Kč musí proběhnout nejpozději do 4 měsíců od aktivace nové SIM karty. Poslední možnost aktivace výhodného 5 GB balíčku pro SIM aktivované do 3. 3. 2024 je dne 30. 6. 2024.

• Doba platnosti takto zakoupeného Datového balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období. Balíčky se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček dat, balíček získaný odměnou při dalším dobití či v rámci jiné marketingové akce. Pokud se tak stane dříve, než skončí platnost stávajícího balíčku (tj. aktivací nového balíčku, nebo nové odměny) zaniká platnost stávajícího balíčku a nevyužitá data stávajícího balíčku propadají. Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

• Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za  takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání datového balíčku.

• Tuto marketingovou akci lze využít pouze jednou a nelze ji kombinovat s Odměnami za dobití.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky čerpání kreditu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 9. 2023 do 29. 2. 2024.