Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Datový balíček 10 GB za speciální cenu 10 Kč pro nové předplacenky

Datový balíček 10 GB za speciální cenu 10 Kč pro nové předplacenky

Letní nabídka pro všechny nové zákazníky, kteří si zakoupí novou SIM kartu v období od 1. 7. do 31. 8. 2023 prostřednictvím e-shopu, Zákaznické linky nebo ve značkových prodejnách Sazky. Při splnění níže uvedených podmínek každý zákazník získá datový balíček 10 GB za speciální cenu 10 Kč.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání cenově výhodného datového balíčku pro nové zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Marketingové akce se může zúčastnit každý nový zákazník, který si v  bdobí od 1. 7. do 31. 8. 2023 zakoupí předplacenou SIM kartu prostřednictvím e-shopu, Zákaznické linky SAZKAmobilu nebo v některé značkové prodejně Sazky, a do 3 dnů od nákupu ji aktivuje.

V rámci akce může zákazník získat 10 GB dat za speciální cenu 10 Kč.

  • Pro získání cenově výhodného datového balíčku je třeba zakoupit novou předplacenou SIM kartu v období od 1. 7. do 31. 8. 2023 a nejpozději do 3 kalendářních dnů od nákupu ji aktivovat, tj. provést první odchozí hovor nebo čerpat jinou službu SAZKAmobilu. Následně je nutné nejpozději do 2 kalendářních dnů odeslat SMS na číslo 8866 ve tvaru „D10“ pro získání cenově výhodného balíčku.

  • Pro SIM karty zakoupené v poslední den akce, tj. 31. 8. 2023 platí povinnost aktivace SIM karty nejpozději do 3. 9. 2023, aktivace cenově výhodného datového balíčku 10 GB zasláním příslušné SMS pak nejpozději do 5. 9. 2023.

  • Při využití akce 10 GB dat za 10 Kč zákazník získá balíček 10 GB. Doba platnosti takto koupeného Datového balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období. Balíčky se nesčítají, tj. nelze převést nevyužitá data na nový balíček dat, balíček získaný odměnou při dalším dobití či v rámci jiné marketingové akce. Pokud se tak stane dříve, než skončí platnost stávajícího balíčku (tj. aktivací nového balíčku, nebo nové odměny) zaniká platnost stávajícího balíčku a nevyužitá data stávajícího balíčku propadají. Nevyužitá data nelze převést ani na paušální tarif. Po překročení datového limitu (FUP) se rychlost sníží na 64 kbit/sekundu.

  • Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání datového balíčku.

  • Nabídka platí pouze pro nákup Datových balíčků objednaných pouze prostřednictvím SMS kódu.

  • Tuto marketingovou akci lze využít pouze jednou a nelze ji kombinovat s Odměnami za dobití.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky čerpání kreditu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023.