1 GB dat za 100 Kč pouze v naší mobilní aplikaci

Ještě nevyužíváte naší mobilní aplikaci? Díky ní totiž můžete získat 1 GB dat za 100 Kč. Nabídka platí pouze do 31. 8. 2019 a je určena všem našim zákazníkům, kteří mají předplacenou kartu a všem tarifním zákazníkům s paušálním tarifem. Aplikaci pro systém Android si můžete stáhnout zde, pro iOS zde.

 • Speciální nabídka výhodného Datového balíčku 1 GB dat jak pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil, tak i výhodného dokoupení Datového balíčku 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat pro stávající zákazníky s paušálním tarifem od SAZKAmobilu.
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
 • Od 30. 5. 2019 do 31. 8. 2019 SAZKA stanovuje speciální cenu 100 Kč při koupi Datového balíčku u předplacených SIM karet a dokoupení Datového objemu u paušálních tarifů, a to za podmínky, že zákazník koupí Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil.
 • Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:
  • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má ve svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci SAZKAmobil, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku 1 GB dat mobilního internetu a učiní objednávku v mobilní aplikaci SAZKAmobil. 
   NEBO
  • Vlastní aktivní SIM kartu s paušálním tarifem SAZKAmobilu, má ve svém mobilu nainstalovanou mobilní aplikaci SAZKAmobil, a učiní dokoupení Datového balíčku 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
 • Platnost a platba koupeného Datového balíčku u předplacené SIM karty:
  • Doba platnosti takto koupeného Datového balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.
  • Poplatek za jednotlivé měsíční Datové balíčky je zaúčtován ke dni objednání příslušného Datového balíčku.
 • Platnost a platba dokoupeného Datového balíčku u paušálních Tarifů:
  • Platnost takto dokoupeného Datového balíčku v rámci této marketingové akce zanikne k poslednímu dni Zúčtovacího období bez ohledu na to, zda byl objem dokoupeného balíčku dat zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího Zúčtovacího období.
  • Paušální poplatek za dokoupený Datový balíček 1 GB nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 100 Kč a bude zaúčtován ke dni objednání dokupovaného balíčku.
   Počet jednotlivých koupí Datového balíčku či dokoupení Datového objemu není omezen.
 • Nabídka platí pouze pro koupi Datových balíčků a dokoupení Datových objemů objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 29. 5. 2019 do 30. 8. 2019.