1 GB dat za 120 Kč nebo 5 GB za 270 Kč pouze v naší mobilní aplikaci

Nainstalujte si naší mobilní aplikaci, se kterou můžete získat u předplacených karet balík dat 1 GB dat za 120 Kč nebo rovnou 5 GB dat za 270 Kč. Tarifní zákazníci si mohou dokoupit datový balíček 1 GB za 120 Kč. Nabídka platí do 31. 1. 2020. Aplikaci pro systém Android si můžete stáhnout zde, pro iOS zde.

 • Speciální nabídka výhodného Datového balíčku 1 GB a 5 GB dat pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil, a výhodného dokoupení Datového balíčku 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat pro stávající zákazníky s paušálním tarifem od SAZKAmobilu.
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.
 • Od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020 SAZKA stanovuje speciální ceny při koupi Datových balíčků u předplacených SIM karet a dokoupení Datového objemu u paušálních tarifů:
  • 1 GB dat za cenu 120 Kč (pro předplacené karty a paušální tarify),
  • 5 GB dat za cenu 270 Kč (pro předplacené karty),
  a to za podmínky, že zákazník koupí příslušný Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil.
 • Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:
  • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má ve svém mobilním zařízení nainstalovanou aplikaci SAZKAmobil, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku 1 GB dat nebo 5 GB dat mobilního internetu a učiní objednávku v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
  • NEBO
  • Vlastní aktivní SIM kartu s paušálním tarifem SAZKAmobilu, má ve svém mobilu nainstalovanou mobilní aplikaci SAZKAmobil, a učiní dokoupení Datového balíčku 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
 • Platnost a platba koupených Datových balíčků u předplacené SIM karty:
  • Doba platnosti takto koupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.
  • Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání daného Datového balíčku (1 GB nebo 5 GB).
  • Poplatky za dokoupené Datové balíčky:
   • 1 GB dat činí 120 Kč,
   • 5 GB dat činí 270 Kč.
  • Datové balíčky nelze kombinovat, aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.
 • Platnost a platba dokoupených Datových balíčků u paušálních Tarifů:
  • Platnost takto dokoupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce zanikne k poslednímu dni Zúčtovacího období bez ohledu na to, zda byl objem dokoupeného balíčku dat zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího Zúčtovacího období.
 • Poplatky za dokoupené Datové balíčky:
  • 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 120 Kč.
  • Dokupovaný Datový balíček bude aktivován ke dni objednání dokupovaného Datového balíčku (1 GB) a poplatek za nákup dokupovaného Datového balíčku bude zaúčtován ve faktuře za dané Zúčtovací období.
  • Dokoupený Datový balíček nelze kombinovat se Základním objemem dat, který je zahrnut v příslušném Tarifu. Aktivací dokoupeného Datového balíčku zaniká platnost dat v rámci Základní objemu dat příslušného Tarifu bez ohledu na to, zda byla data v rámci Základního objemu dat zcela vyčerpána či nikoli. Počet jednotlivých koupí či dokoupení Datového balíčku není omezen.
 • Nabídka platí pouze pro koupi či dokoupení Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 2. 9. 2019 do 31. 1. 2020.