Datové balíčky 1 GB a 5 GB za výhodnou cenu

Datové balíčky 1 GB a 5 GB za výhodnou cenu

Výhodná nabídka datových balíčků 1 GB a 5 GB pro předplacenku i tarif. Aktivujte si datové balíčky v naší mobilní aplikaci nebo na Zákaznické lince za speciální cenu. Akce platí do 31. 10. 2021.

Datové balíčky 1 GB a 5 GB za výhodnou cenu

Speciální nabídka výhodného Datového balíčku 1 GB a 5 GB dat pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil, a výhodného dokoupení Datového balíčku 1 GB a 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat pro stávající zákazníky s paušálním tarifem od SAZKAmobilu.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021 SAZKA stanovuje speciální ceny při koupi Datových balíčků u předplacených SIM karet a dokoupení Datového objemu u paušálních tarifů:

  • 1 GB dat za cenu 70 Kč,
  • 5 GB dat za cenu 270 Kč,

a to za podmínky, že zákazník koupí příslušný Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku 1 GB dat nebo 5 GB dat mobilního internetu a učiní objednávku příslušného Datového balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

NEBO

Vlastní aktivní SIM kartu s paušálním tarifem SAZKAmobilu, a učiní dokoupení Datového balíčku 1 GB dat nebo 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

Platnost a platba koupených Datových balíčků u předplacené SIM karty:

Doba platnosti takto koupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání daného Datového balíčku (1 GB nebo 5 GB).

Poplatky za dokoupené Datové balíčky:

  • 1 GB dat činí 70 Kč,
  • 5 GB dat činí 270 Kč.

Datové balíčky nelze kombinovat, aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

Platnost a platba dokoupených Datových balíčků u paušálních Tarifů:

Platnost takto dokoupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce zanikne k poslednímu dni Zúčtovacího období bez ohledu na to, zda byl objem dokoupeného balíčku dat zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího Zúčtovacího období.

Poplatky za dokoupené Datové balíčky:

  • 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 70 Kč.
  • 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 270 Kč.

Dokupovaný Datový balíček bude aktivován ke dni objednání dokupovaného Datového balíčku (1 GB nebo 5 GB) a poplatek za nákup dokupovaného Datového balíčku bude zaúčtován ve faktuře za dané Zúčtovací období.

Dokoupené Datové balíčky nelze kombinovat se Základním objemem dat, který je zahrnut v příslušném Tarifu. Aktivací dokoupeného Datového balíčku zaniká platnost dat v rámci Základní objemu dat příslušného Tarifu bez ohledu na to, zda byla data v rámci Základního objemu dat zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých koupí či dokoupení Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro koupi či dokoupení Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 9. 2021 do 31. 10. 2021.