Datové balíčky 5 GB, 10 GB a 50 GB za speciální cenu

Datové balíčky 5 GB, 10 GB a 50 GB za speciální cenu

Speciální nabídka výhodného dokoupení Datových balíčků 5 GB, 10 GB, 30 GB a 50 GB dat nad rámec Základního objemu dat pro stávající zákazníky s paušálním tarifem od SAZKAmobilu. Akce platí dne 1. 4. 2024.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257880001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání cenově výhodného balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Od 1. 4. do 1.  4. 2024 Vodafone stanovuje tyto speciální ceny při dokoupení datového objemu u všech paušálních tarifů:

• 5 GB za 240 Kč,

• 10 GB za 350 Kč,

• 30 GB za 750 Kč,

• 50 GB za 800 Kč.

a to za podmínky, že zákazník koupí příslušný Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, Internetovou samoobsluhu, Zákaznickou linku, anebo SMS kódem.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

• Vlastní aktivní SIM kartu s paušálním tarifem SAZKAmobilu, a učiní dokoupení Datového balíčku 5 GB dat, resp. 10 GB, 30 GB nebo 50 GB nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo Internetovou samoobsluhu.

Paušálními tarify SAZKAmobilu se rozumí tarify, které SAZKAmobil aktuálně nabízí (Šťastný tarif 59, Šťastný tarif 99, Šťastný tarif 199, Šťastný tarif 209, Šťastný tarif 329, Šťastný tarif 399, Šťastný tarif 409, Šťastný tarif 499, Šťastný tarif 599 a Šťastný tarif 709), včetně původních tarifů (Šťastný tarif 299, Šťastný tarif 47, Šťastný tarif 127, Šťastný tarif 397, Šťastný tarif 407 a Šťastný tarif 497).

Platnost a platba dokoupených Datových balíčků:

• Platnost takto dokoupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce zanikne k poslednímu dni Zúčtovacího období bez ohledu na to, zda byl objem dokoupeného balíčku dat zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího Zúčtovacího období.

• Poplatky za dokoupené Datové balíčky 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 240 Kč, resp. 340 Kč pro Datový balíček 10 GB, 750 Kč pro Datový balíček 30 GB a 800 Kč pro Datový balíček 50 GB.

• Dokupovaný Datový balíček bude aktivován ke dni objednání dokupovaného Datového balíčku a poplatek za nákup dokupovaného Datového balíčku bude zaúčtován ve faktuře za dané Zúčtovací období.,

• Dokoupené Datové balíčky nelze kombinovat se Základním objemem dat, který je zahrnut v příslušném Tarifu. Aktivací dokoupeného Datového balíčku zaniká platnost dat v rámci Základní objemu dat příslušného Tarifu bez ohledu na to, zda byla data v rámci Základního objemu dat zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých koupí či dokoupení Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro koupi či dokoupení Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, Internetové samoobsluze, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2024 do 1. 4. 2024.