Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Datové balíčky 5 GB, 10 GB a 50 GB za speciální cenu

Datové balíčky 5 GB, 10 GB a 50 GB za speciální cenu

Speciální nabídka výhodných Datových balíčků 5 GB, 10 GB a 50 GB dat pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil. Akce platí do 31. 8. 2023.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 3. do 31. 8. 2023 SAZKA stanovuje speciální ceny při nákupu Datových balíčků „Internet na měsíc 5 GB”, „Internet na měsíc 10 GB” a „Internet na měsíc 50 GB” u předplacených SIM karet.:

  • „Internet na měsíc 5 GB” za 240 Kč

  • „Internet na měsíc 10 GB” za 340 Kč

  • „Internet na měsíc 50 GB” za 800 Kč.

Podmínkou je zakoupení příslušných Datových balíčků přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu. 

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku mobilního internetu „Internet na měsíc 5 GB”, nebo „Internet na měsíc 10 GB”, anebo „Internet na měsíc 50 GB” a učiní objednávku příslušného Datového balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu („Internet na měsíc 5 GB” kód R14; „Internet na měsíc 10 GB” kód R15; „Internet na měsíc 50 GB” kód R23 odeslaný na číslo 8866).

Platnost a platba koupeného Datového balíčku:

  • Doba platnosti takto koupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

  • Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání jednoho z Datových balíčků „Internet na měsíc 5 GB”, nebo „Internet na měsíc 10 GB”, anebo „Internet na měsíc 50 GB”.

  • Datové balíčky nelze kombinovat, aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých nákupů Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro nákup Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 3. 2023 do 31. 8. 2023.