Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Datové balíčky 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB a 50 GB za speciální cenu

Datové balíčky 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB a 50 GB za speciální cenu

Speciální nabídka výhodných Datových balíčků 1 GB, 2 GB, 5 GB, 10 GB, 20 GB a 50 GB pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání cenově výhodného balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Od 2. 4. do 30. 6. 2024 platí speciální ceny při nákupu u těchto Datových balíčků v rámci předplacených karet SAZKAmobilu:
• „Internet na měsíc 1 GB“ za 70 Kč (původní cena 100 Kč),
• „Internet na měsíc 2 GB“ za 120 Kč (původní cena 180 Kč),
• „Internet na měsíc 5 GB“ za 180 Kč (původní cena 350 Kč),
• „Internet na měsíc 10 GB” za 300 Kč (původní cena 450 Kč),
• „Internet na měsíc 20 GB” za 450 Kč (původní cena 600 Kč),
• „Internet na měsíc 50 GB” za 600 Kč (původní cena 850 Kč).

Podmínkou je zakoupení příslušných Datových balíčků přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:
• vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku mobilního internetu „Internet na měsíc 1 GB”, „Internet na měsíc 2 GB”, „Internet na měsíc 5 GB”, „Internet na měsíc 10 GB”, nebo „Internet na měsíc 20 GB”, anebo „Internet na měsíc 50 GB” a učiní objednávku příslušného Datového balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu („Internet na měsíc 1 GB“ kód R10; „Internet na měsíc 2 GB” kód R4; „Internet na měsíc 5 GB” kód R14; „Internet na měsíc 10 GB” kód R15; „Internet na měsíc 20 GB” kód R18; „Internet na měsíc 50 GB” kód R23 odeslaný na číslo 8866).

Platnost a platba koupeného Datového balíčku:
• Doba platnosti takto koupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.
• Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání jednoho z Datových balíčků „Internet na měsíc 5 GB”, nebo „Internet na měsíc 10 GB”, anebo „Internet na měsíc 50 GB”.
• Datové balíčky nelze kombinovat, aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých nákupů Datového balíčku není omezen.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník pro služby SAZKAmobil, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024.