Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Datový balíček 2 GB za speciální cenu

Datový balíček 2 GB za speciální cenu

Speciální nabídka výhodného Datového balíčku 2 GB pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil. Akce platí 1. 4. 2024.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání cenově výhodného balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Od 1. 4. do 1. 4. 2024 Vodafone stanovuje speciální cenu při nákupu Datového balíčku „Internet na měsíc 2 GB” u předplacených SIM karet:

• „Internet na měsíc 2 GB” za 160 Kč.

Podmínkou je zakoupení příslušného Datového balíčku přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

• Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku mobilního internetu „Internet na měsíc 2 GB” a učiní objednávku příslušného Datového balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu (pro koupi balíčku „Internet na měsíc 2 GB” odešle kód R4 odeslaný na číslo 8866).

Platnost a platba koupeného Datového balíčku:

• Doba platnosti takto koupeného Datového balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

• Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání datového balíčku „Internet na měsíc 2 GB”.

• Datové balíčky nelze kombinovat. Aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých nákupů Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro nákup Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2024 do 1. 4. 2024.