Datový balíček 2 GB za speciální cenu

Datový balíček 2 GB za speciální cenu

Speciální nabídka výhodného Datového balíčku 2 GB pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil. Akce platí do 31. 8. 2023.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 5. do 31. 8. 2023 SAZKA stanovuje speciální cenu při nákupu Datového balíčku „Internet na měsíc 2 GB” u předplacených SIM karet:

  • „Internet na měsíc 2 GB” za 160 Kč.

Podmínkou je zakoupení příslušného Datového balíčku přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku mobilního internetu „Internet na měsíc 2 GB” a učiní objednávku příslušného Datového balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu (pro koupi balíčku „Internet na měsíc 2 GB” odešle kód R4 odeslaný na číslo 8866).

Platnost a platba koupeného Datového balíčku:

  • Doba platnosti takto koupeného Datového balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

  • Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání datového balíčku „Internet na měsíc 2 GB”.

  • Datové balíčky nelze kombinovat. Aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých nákupů Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro nákup Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 5. 2023 do 31. 8. 2023.