Neomezený datový nášup pro předplacenky

Neomezený datový nášup pro předplacenky

Nenechte se limitovat a začněte využívat neomezený internet! Užijte si nekonečné sledování videí, nepřetržitý přísun hudby nebo zpráv. Aktivujte si nový Datový balíček s neomezeným FUP resetem za speciální cenu. Balíček získáte pouze v Mobilní aplikaci anebo v Internetové samoobsluze. Akce platí do 15. 11. 2021.

Neomezený datový nášup pro předplacenky

Od 12. 11. 2021 do 15. 11. 2021 SAZKA nabízí nový Datový balíček „Neomezený datový nášup“ s neomezeným FUP resetem za speciální cenu 490 Kč.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku „Neomezený datový nášup“ a učiní příslušnou objednávku tohoto balíčku přes Zákaznickou linku, Internetovou samoobsluhu, anebo mobilní aplikaci SAZKAmobil.

„Neomezený datový nášup“ je Datový balíček, u nějž při vyčerpání Základního objemu dat 5 GB z 90 % a více má zákazník možnost zdarma aktivovat nový Datový balíček o velikosti 5 GB s neomezeným FUP resetem (tzv. “Datový nášup”). Po vyčerpání 90 % maximálního objemu dat v rámci Datového balíčku bude zákazník informován prostřednictvím SMS o možnosti aktivace dalšího Datového nášupu zdarma. Využití „Datových nášupů“ v době platnosti balíčku „Neomezený datový nášup“ zákazníkovi umožňuje čerpat prakticky neomezené množství dat.

Zakoupením Datového balíčku „Neomezený datový nášup“ zákazník získává možnost vždy při dosažení min. 90 % maximálního objemu dat v rámci Datového balíčku požádat o aktivaci Datového nášupu a získat tak další Datový balíček o velikosti 5 GB zdarma.

Datový balíček „Neomezený datový nášup“ je možné objednat prostřednictvím Zákaznické linky, v mobilní aplikaci, anebo v Internetové samoobsluze. Navazující Datový balíček s neomezeným FUP resetem zdarma (tzv. Datový nášup) lze aktivovat pouze v Internetové samoobsluze anebo v mobilní aplikaci. Počet jednotlivých aktivací Datového nášupu není množstevně omezen, je omezen pouze dobou platnosti balíčku „Neomezený datový nášup“ (tj. 1 měsíc).

„FUP reset“ znamená, že po dosažení maximální objem dat (FUP) Datového balíčku je další přenos dat možný, jestliže dojde k navýšení maximálního objemu dat prostřednictvím služby FUP reset (aktivace „Datového nášupu“).

„Neomezený FUP reset“ znamená, že navýšení maximálního objemu dat (FUP) aktivací „Datového nášupu“ je možné využít v průběhu platnosti balíčku „Neomezený datový nášup“ opakovaně, bez omezení počtu využití FUP resetu (aktivace „Datového nášupu“).

Platnost a platba Datového balíčku „Neomezený datový nášup“:

  • Doba platnosti Datového balíčku „Neomezený datový nášup“ v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání.

  • Kupovaný Datový balíček „Neomezený datový nášup“ je aktivován a poplatek za takový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup bude odečten z kreditu po objednání.

V případě podezření na zneužití nabídky si SAZKA vyhrazuje právo neaktivovat příslušný Datový balíček na telefonním čísle, deaktivovat příslušný Datový balíček nebo omezit využití dané nabídky.

SAZKA si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného Datového balíčku (např. k provozování GSM bran nebo jiného nestandardního užití) nebo v případě užívání příslušného Datového balíčku způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 12. 11. 2021 do 15. 11. 2021 a s účinností ke dni 12. 11. nahrazují znění marketingových podmínek „Datový balíček s neomezeným FUP resetem pro předplacenky / Neomezený datový nášup“ ze dne 1. 11. 2021. Platnost Datových balíčků objednaných do 11. 11. 2021 (včetně) tímto není dotčena s tím, že na čerpání takových Datových balíčků se až do skončení jejich platnosti nadále uplatní Podmínky ze dne 1. 11. 2021.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 12. 11. 2021 do 15. 11. 2021.