Neomezený datový nášup pro předplacenky

Neomezený datový nášup pro předplacenky

Nenechte se limitovat a začněte využívat neomezený internet! Užijte si nekonečné sledování videí, nepřetržitý přísun hudby nebo zpráv. Aktivujte si nový Datový balíček s neomezeným FUP resetem za speciální cenu. Balíček získáte pouze v Mobilní aplikaci anebo v Internetové samoobsluze. Akce platí do 6. 12. 2021.

Neomezený datový nášup pro předplacenky

Od 1. 11. 2021 do 6. 12. 2021 SAZKA nabízí nový Datový balíček „Neomezený datový nášup“ s neomezeným FUP resetem za speciální cenu 490 Kč.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Datového balíčku „Neomezený datový nášup“ a učiní příslušnou objednávku tohoto balíčku přes Zákaznickou linku, Internetovou samoobsluhu, anebo mobilní aplikaci SAZKAmobil.

„Neomezený datový nášup“ je Datový balíček, u nějž při vyčerpání Základního objemu dat 5 GB z 90 % a více má zákazník možnost zdarma aktivovat nový Datový balíček o velikosti 5 GB s neomezeným FUP resetem (tzv. “Datový nášup”). Po vyčerpání 90 % maximálního objemu dat v rámci Datového balíčku bude zákazník informován prostřednictvím SMS o možnosti aktivace dalšího Datového nášupu zdarma. Využití „Datových nášupů“ v době platnosti balíčku „Neomezený datový nášup“ zákazníkovi umožňuje čerpat prakticky neomezené množství dat.

Zakoupením Datového balíčku „Neomezený datový nášup“ zákazník získává možnost vždy při dosažení min. 90 % maximálního objemu dat v rámci Datového balíčku požádat o aktivaci Datového nášupu a získat tak další Datový balíček o velikosti 5 GB zdarma.

Datový balíček „Neomezený datový nášup“ je možné objednat prostřednictvím Zákaznické linky, v mobilní aplikaci, anebo v Internetové samoobsluze.

Navazující Datový balíček s neomezeným FUP resetem zdarma (tzv. Datový nášup) lze aktivovat pouze v Internetové samoobsluze anebo v mobilní aplikaci. Počet jednotlivých aktivací Datového nášupu není množstevně omezen, je omezen pouze dobou platnosti balíčku „Neomezený datový nášup“ (tj. 1 měsíc).

„FUP reset“ znamená, že po dosažení maximální objem dat (FUP) Datového balíčku je další přenos dat možný, jestliže dojde k navýšení maximálního objemu dat prostřednictvím služby FUP reset (aktivace „Datového nášupu“).

„Neomezený FUP reset“ znamená, že navýšení maximálního objemu dat (FUP) aktivací „Datového nášupu“ je možné využít v průběhu platnosti balíčku „Neomezený datový nášup“ opakovaně, bez omezení počtu využití FUP resetu (aktivace „Datového nášupu“).

Platnost a platba Datového balíčku „Neomezený datový nášup“:

  • Doba platnosti Datového balíčku „Neomezený datový nášup“ v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání.

  • Kupovaný Datový balíček „Neomezený datový nášup“ je aktivován a poplatek za takový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup bude odečten z kreditu po objednání.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 11. 2021 do 11. 11. 2021.