Výhodný dokupový balíček 5 GB za 180 Kč pro všechny předplacenky

Výhodný dokupový balíček 5 GB za 180 Kč pro všechny předplacenky

Nabídka výhodného dokupového datového balíčku 5 GB dat pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil. Akce platí do 31. 3. 2024.

Výhodný dokupový balíček 5 GB za 180 Kč pro všechny předplacenky

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 9. do 31. 3. 2024 SAZKA zavádí a stanovuje speciální cenu při dokupu Datového balíčku „Dokup 5 GB“ u předplacených SIM karet:

• Dokup 5 GB za 180 Kč.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

• vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro pořízení Datového balíčku „Dokup 5 GB”.

• provede objednávku datového balíčku „Dokup 5 GB“ v rámci jednoho měsíce od zakoupení standardního Datového balíčku „Internet na měsíc 5 GB“, „Internet na měsíc 10 GB“, „Internet na měsíc 15 GB“, „Internet na měsíc 30 GB“ nebo „Internet na měsíc 50 GB“ (“Balíček služeb - data” dle Ceníku) v mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu A3 odeslaného na telefonního číslo 8866.

Platnost a platba dokupového Datového balíčku:

• Doba platnosti takto dokoupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce vychází z platnosti standardního Datového balíčku, tj. platnost dat v rámci příslušného dokoupeného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání standardního Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci dokoupeného Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

• V rámci jednoho měsíce od zakoupení standardního Datového balíčku může zákazník aktivovat pouze jeden zvýhodněný dokupový balíček.

• Dokupový Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání Datového balíčku „Dokup 5 GB“.

• Datové balíčky (standardní ani dokupové) nelze kombinovat, aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 9. 2023 do 31. 3. 2024.