Dokupové balíčky 1 GB a 5 GB za speciální cenu

Dokupové balíčky 1 GB a 5 GB za speciální cenu

Výhodná nabídka dokupových datových balíčků 1 GB a 5 GB pro zákazníky využívající tarify. Aktivujte si dokupové balíčky v naší mobilní aplikaci nebo na Zákaznické lince za speciální cenu. Akce platí do 6. 12. 2021.

Dokupové balíčky 1 GB a 5 GB za speciální cenu

Speciální nabídka výhodného dokoupení Datového balíčku 1 GB nebo 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat pro stávající zákazníky s paušálním tarifem od SAZKAmobilu.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 11. 2021 do 6. 12. 2021 SAZKA stanovuje speciální ceny při dokoupení Datového objemu u paušálních tarifů:

 • 1 GB dat za cenu 70 Kč,

 • 5 GB dat za cenu 270 Kč,

a to za podmínky, že zákazník koupí příslušný Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

 • Vlastní aktivní SIM kartu s paušálním tarifem SAZKAmobilu, a učiní dokoupení Datového balíčku 1 GB dat nebo 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

Platnost a platba dokoupených Datových balíčků:

 • Platnost takto dokoupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce zanikne k poslednímu dni Zúčtovacího období bez ohledu na to, zda byl objem dokoupeného balíčku dat zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího Zúčtovacího období.
 • Poplatky za dokoupené Datové balíčky:
  • 1 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 70 Kč.
  • 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 270 Kč.
 • Dokupovaný Datový balíček bude aktivován ke dni objednání dokupovaného Datového balíčku (1 GB nebo 5 GB) a poplatek za nákup dokupovaného Datového balíčku bude zaúčtován ve faktuře za dané Zúčtovací období.
 • Dokoupené Datové balíčky nelze kombinovat se Základním objemem dat, který je zahrnut v příslušném Tarifu. Aktivací dokoupeného Datového balíčku zaniká platnost dat v rámci Základní objemu dat příslušného Tarifu bez ohledu na to, zda byla data v rámci Základního objemu dat zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých koupí či dokoupení Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro koupi či dokoupení Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 11. 2021 do 6. 12. 2021.