Vážení zákazníci, v pondělí 4. 3. proběhne poslední losování loterie SAZKAmobil šance. Buďte u toho s námi! V jackpotu budeme hrát o mimořádných 850 000 Kč! Dobijte si a vsaďte si nejpozději do pondělí 4. 3. 2:30 hod. Držíme vám palce!

Dokupový balíček 10 GB za speciální cenu pro všechny tarifní zákazníky

Dokupový balíček 10 GB za speciální cenu pro všechny tarifní zákazníky

Výhodná nabídka dokupového datových balíčků 10 GB pro zákazníky využívající tarify. Aktivujte si dokupový balíček v naší mobilní aplikaci, anebo v Internetové samoobsluze.
Akce platí do 28. 2. 2023.

Speciální nabídka výhodného dokoupení Datového balíčku 10 GB dat nad rámec Základního objemu dat pro stávající zákazníky s paušálním tarifem od SAZKAmobilu.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 13. 10. 2022 do 28. 2. 2023 SAZKA stanovuje speciální cenu 390 Kč při dokoupení Datového objemu u paušálních tarifů 10 GB dat a to za podmínky, že zákazník koupí příslušný Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, Internetovou samoobsluhu, anebo Zákaznickou linku.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • Vlastní aktivní SIM kartu s paušálním tarifem SAZKAmobilu, a učiní dokoupení Datového balíčku 10 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo Internetovou samoobsluhu.

Paušálními tarify SAZKAmobilu se rozumí tarify, které SAZKAmobil aktuálně nabízí (Šťastný tarif 99, Šťastný tarif 299, Šťastný tarif 399 a Šťastný tarif 499), včetně původních tarifů, které byly nabízeny do 16. 2. 2020 (Šťastný tarif 47, Šťastný tarif 127, Šťastný tarif 397, Šťastný tarif 407 a Šťastný tarif 497).

Platnost a platba dokoupených Datových balíčků:

  • Platnost takto dokoupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce zanikne k poslednímu dni Zúčtovacího období bez ohledu na to, zda byl objem dokoupeného balíčku dat zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího Zúčtovacího období.

  • Poplatky za dokoupené Datové balíčky 10 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 390 Kč.

  • Dokupovaný Datový balíček bude aktivován ke dni objednání dokupovaného Datového balíčku a poplatek za nákup dokupovaného Datového balíčku bude zaúčtován ve faktuře za dané Zúčtovací období.,

  • Dokoupené Datové balíčky nelze kombinovat se Základním objemem dat, který je zahrnut v příslušném Tarifu. Aktivací dokoupeného Datového balíčku zaniká platnost dat v rámci Základní objemu dat příslušného Tarifu bez ohledu na to, zda byla data v rámci Základního objemu dat zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých koupí či dokoupení Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro koupi či dokoupení Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 13. 10. 2022 do 28. 2. 2023.