Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Dokupový balíček 1 GB a 2 GB za speciální cenu pro předplacenky

Dokupový balíček 1 GB a 2 GB za speciální cenu pro předplacenky

Výhodná nabídka dokupových datových balíčků 1 GB a 2 GB dat pro stávající zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil. Akce platí do 30. 4. 2023.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 3. do 30. 4. 2023 SAZKA zavádí a stanovuje speciální ceny při dokupu Datových balíčků „Dokup 1 GB“„Dokup 2 GB” u předplacených SIM karet:

  • Dokup 1 GB za 50 Kč,

  • Dokup 2 GB za 90 Kč.

Podmínkou je pořízení příslušného Datového balíčku v rámci jednoho měsíce od zakoupení standardního Datového balíčku (“Balíček služeb - data” dle Ceníku) v mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, anebo prostřednictvím SMS kódu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro pořízení dokupového Datového balíčku „Dokup 1 GB” a „Dokup 2 GB” a učiní objednávku příslušného Datového balíčku v rámci jednoho měsíce od zakoupení standardního Datového balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, nebo prostřednictvím SMS kódu A1 pro „Dokup 1 GB“ a A2 pro „Dokup 2 GB“ odeslaného na telefonního číslo 8866.

Platnost a platba koupeného Datového balíčku:

  • Doba platnosti takto dokoupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce vychází z platnosti standardního Datového balíčku (tj. jeden měsíc), tj. platnost dat v rámci příslušného dokoupeného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání standardního Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci dokoupeného Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období. V rámci jednoho měsíce od zakoupení standardního Datového balíčku může zákazník aktivovat neomezený počet zvýhodněných dokupových balíčků.

  • Dokupový Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání Datového balíčku „Dokup 1 GB“ a „Dokup 2 GB“.

  • Datové balíčky (standardní ani dokupové) nelze kombinovat, aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých nákupů dokupových Datových balíčků není omezen. Nabídka platí pouze pro nákup Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, na Zákaznické lince, nebo prostřednictvím SMS kódu.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 3. 2023 do 30. 4. 2023.