Doporučte SAZKAmobil a získejte až 600 Kč kredit navíc

Doporučte SAZKAmobil a získejte až 600 Kč kredit navíc

Vlastníte předplacenou SAZKAmobil kartu a jste s námi spokojeni? Neváhejte a doporučte nás ve svém okolí. Za doporučené zákazníky můžete získat kredit navíc. Akce je platná do 25. 4. 2022 pro zákazníky předplacených SIM karet.

Doporučte SAZKAmobil a získejte až 600 Kč kredit navíc
 • Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání Bonusového kreditu pro stávající zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

 • Marketingové akce se může zúčastnit:

  • Každý stávající zákazník:

   • Stávající zákazník SAZKAmobil je ten, který má aktivovanou předplacenou SIM kartu od SAZKAmobilu.

   • Stávající zákazník doporučí služby SAZKAmobil novému zákazníkovi, který musí:

    • Aktivovat novou předplacenou SIM kartu SAZKAmobil (aktivace proběhne například uskutečněním volání) v období od 1. 11. 2019 do 25. 4. 2022.
   • Stávající zákazník musí v období od 1. 11. 2019 do 25. 4. 2022:

    • Odeslat SMS ve formátu „DZ9místné číslo“ zákazníka SAZKAmobil, kterého doporučil na číslo 8866 (Příklad SMS: DZ123456789),

     nebo

    • Přihlásit se do Internetové samoobsluhy nebo aplikace SAZKAmobil a v záložce odměn zadat do formuláře číslo zákazníka SAZKAmobil, kterého doporučil.

 • Podmínky pro získání Bonusového kreditu:

  • Doporučené číslo nového zákazníka nesmí být shodné s číslem stávajícího zákazníka.
  • V případě, že 2 a více stávajících zákazníků doporučí stejného nového zákazníka, bude připsán kredit jen tomu stávajícímu zákazníkovi, který poslal číslo nového (doporučeného) zákazníka v pořadí jako první.
 • Počet doporučených nových zákazníků od jednoho stávajícího zákazníka jsou max. 3 noví zákazníci s předplacenými službami SAZKAmobil (= max. 3 nové předplacené SIM karty). Do tohoto limitu se započítávají i noví zákazníci s předplacenými službami SAZKAmobil doporučení v rámci akcí s názvem „Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit“, které probíhaly v termínu od 3. 12. 2018 do 31. 1. 2019 a v termínu od 19. 9. do 31. 10. 2019.

 • Stávající zákazník, který splní všechny podmínky akce „Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit“ získává Bonusový kredit dle počtu doporučených zákazníků:

  • První doporučený zákazník = 100 Kč kreditu navíc.
  • Druhý doporučený zákazník = 200 Kč kreditu navíc.
  • Třetí doporučený zákazník = 300 Kč kreditu navíc.
 • Bonusový kredit bude zákazníkovi připisován po částech v délce 3 měsíců:

  • 100 Kč = 30 Kč (1/3) + 30 Kč (2/3) + 40 Kč (3/3)
  • 200 Kč = 50 Kč (1/3) + 50 Kč (2/3) + 100 Kč (3/3)
  • 300 Kč = 80 Kč (1/3) + 80 Kč (2/3) + 140 Kč (3/3)
 • Stávající zákazník může získat v rámci této marketingové akce až 600 Kč bonusového kreditu navíc v případě, že využije možnosti a doporučí 3 nové zákazníky.

 • Bonusový kredit bude zákazníkovi připsán do 24 hodin od zaslání SMS DZ123456789 nebo vyplnění čísla nového zákazníka v příslušném formuláři v Internetové samoobsluze či aplikaci SAZKAmobil, tedy po splnění podmínek této akce. Jeho připsání bude každý měsíc potvrzeno formou SMS.

 • Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

 • Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data. 

 • Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).

 • Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.

 • Platnost Bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní ode dne jeho připsání. Po této době platnost Bonusového kreditu propadá.

 • Bonusový kredit nebude připsán v případě, že stávající nebo nový účastník nesplňuje výše uvedené podmínky pro získání bonusového kreditu. Tato skutečnost bude účastníkům oznámena pomocí SMS.

 • Platnost dobíjeného kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil a Podmínkami čerpání Kreditu. 

 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

 • SAZKAmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené SAZKAmobil karty nebo odebrat přidělený bonusový kredit v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. f) nebo čl. 7.2. odst. a) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných SAZKAmobil.

 • V případě porušení těchto podmínek si SAZKAmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na SAZKAmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

 • SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 10. 11. 2019 do 25. 4. 2022.