Vážení zákazníci, v pondělí 4. 3. proběhne poslední losování loterie SAZKAmobil šance. Buďte u toho s námi! V jackpotu budeme hrát o mimořádných 850 000 Kč! Dobijte si a vsaďte si nejpozději do pondělí 4. 3. 2:30 hod. Držíme vám palce!

Doporučte SAZKAmobil a získejte až 600 Kč kredit navíc

Doporučte SAZKAmobil a získejte až 600 Kč kredit navíc

Vlastníte předplacenou SAZKAmobil kartu a jste s námi spokojeni? Neváhejte a doporučte nás ve svém okolí. Za doporučené zákazníky můžete získat kredit navíc. Akce je platná od 1. 6. do 31. 12. 2023 pro zákazníky předplacených SIM karet.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání Bonusového kreditu pro stávající zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Marketingové akce se může zúčastnit:

 • Každý stávající zákazník:

  • Stávající zákazník SAZKAmobilu je ten, který má aktivovanou předplacenou SIM kartu od SAZKAmobilu.

  • Stávající zákazník doporučí služby SAZKAmobil novému zákazníkovi, který musí:

   • Aktivovat novou předplacenou SIM kartu SAZKAmobil (aktivace proběhne například uskutečněním volání) a nejpozději do 30 dní od této aktivace:

   • Odeslat SMS ve formátu „MGM9místné číslo“ zákazníka SAZKAmobilu, který příslušného zákazníka doporučil na číslo 8866 (Příklad SMS: MGM123456789),

    nebo

   • Přihlásit se do Internetové samoobsluhy nebo mobilní aplikace SAZKAmobil a v záložce odměn zadat do formuláře číslo zákazníka SAZKAmobilu, který nového zákazníka doporučil.

Podmínky pro získání Bonusového kreditu:

 • Doporučené číslo nového zákazníka nesmí být shodné s číslem stávajícího zákazníka.
 • Bonusový kredit je možné získat pouze za číslo nového zákazníka do 30 dnů od aktivace SIMkarty nového zákazníka.
 • Nový zákazník ve lhůtě do 30 dnů od aktivace své nové předplacené SIMkarty) odešle příslušnou SMS nebo vyplní příslušný formulář v Internetoví samoobsluze nebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil.

Počet doporučených nových zákazníků od jednoho stávajícího zákazníka jsou max. 3 noví zákazníci s předplacenými službami SAZKAmobil (= max. 3 nové předplacené SIM karty).
Stávající zákazník, který splní všechny podmínky akce „Doporučte SAZKAmobil a získejte kredit“ získává Bonusový kredit dle počtu doporučených zákazníků:

 • První doporučený zákazník = 100 Kč kreditu navíc.
 • Druhý doporučený zákazník = 200 Kč kreditu navíc.
 • Třetí doporučený zákazník = 300 Kč kreditu navíc.

Bonusový kredit bude zákazníkovi připisován po částech v délce 3 měsíců:

 • 100 Kč = 30 Kč (1/3) + 30 Kč (2/3) + 40 Kč (3/3)
 • 200 Kč = 50 Kč (1/3) + 50 Kč (2/3) + 100 Kč (3/3)
 • 300 Kč = 80 Kč (1/3) + 80 Kč (2/3) + 140 Kč (3/3)

Stávající zákazník může získat v rámci této marketingové akce až 600 Kč bonusového kreditu navíc v případě, že využije možnosti a doporučí 3 nové zákazníky.

Bonusový kredit bude stávajícímu zákazníkovi připsán do 24 hodin od zaslání SMS MGM123456789 nebo vyplnění telefonního čísla nově doporučeným zákazníkem v příslušném formuláři v Internetové samoobsluze či mobilní aplikaci SAZKAmobil, tedy po splnění podmínek této akce. Jeho připsání bude každý měsíc potvrzeno formou SMS, v případě oznámení doporučení formou SMS

Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data.

Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).

Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.

Platnost Bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní ode dne jeho připsání. Po této době platnost Bonusového kreditu propadá.

Bonusový kredit nebude připsán v případě, že stávající nebo nový účastník nesplňuje výše uvedené podmínky pro získání Bonusového kreditu. Tato skutečnost bude účastníkům oznámena pomocí SMS.

Platnost dobíjeného kreditu se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami SAZKAmobil a Podmínkami čerpání Kreditu.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKAmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené SAZKAmobil karty nebo odebrat přidělený Bonusový kredit v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. f) nebo čl. 7.2. odst. a) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných SAZKAmobil.

V případě porušení těchto Podmínek si SAZKAmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek Bonusového kreditu a zároveň z Kreditu na SAZKAmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito Podmínkami obohatil.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 6. 2023 do 20. 6. 2023.