Dvakrát více dat za stejnou cenu u předplacenky!

Dvakrát více dat za stejnou cenu u předplacenky!

Aktivujte si balíček 2 GB za cenu 1 GB. Od 26. 11. 2020 do 31. 1. 2021 můžete surfovat na internetu s novým balíčkem 2 GB za speciální cenu 170 Kč. Aktivujte přes naší mobilní aplikaci, v Internetové samoobsluze, anebo prostřednictvím Zákaznické linky. Akce se může zúčastnit každý zákazník, který vlastní naší předplacenou SIM kartu.

Dvakrát více dat za stejnou cenu u předplacenky!

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 26. 11. 2020 do 31. 1. 2021 SAZKA spouští nový datový balíček 2 GB za speciální cenu 170 Kč. Podmínkou pro získání nového výhodného balíčku je jeho aktivace přes mobilní aplikaci SAZKAmobil 2.0.2 a vyšší (dále jen „nová mobilní aplikace SAZKAmobil“), Internetovou samoobsluhu, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro aktivaci 2 GB datového balíčku a učiní objednávku v jednom z výše uvedených prodejních kanálů.

Platnost a platba aktivovaného 2 GB datového balíčku:

  • Doba platnosti takto aktivovaného datového balíčku v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

  • Kupovaný datový balíček je aktivován a poplatek za takový datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek 170 Kč za nákup 2 GB datového balíčku bude odečten z kreditu po objednání daného datového balíčku.

  • Datový balíček nelze kombinovat, aktivací nového datového balíčku zaniká platnost stávajícího datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

  • Počet jednotlivých aktivací datových balíčků není omezen.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 26. 11. 2020 do 31. 1. 2021.