Dvakrát více dat za stejnou cenu u tarifu!

Dvakrát více dat za stejnou cenu u tarifu!

Dokupte si balíček 2 GB za cenu 1 GB. Speciální nabídka pro zákazníky některého z našich Šťastných tarifů (Šťastný tarif 99, 299, 399 nebo 499). Zákazník, který v období od 26. 11. 2020 do 31. 1. 2021 objednávku nového dokupového balíčku 2 GB, získá balíček za speciální cenu 150 Kč.

Dvakrát více dat za stejnou cenu u tarifu!

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Speciální nabídka pro zákazníky některého ze Šťastných tarifů (99, 299, 399 nebo 499). Zákazník, který v období od 26. 11. 2020 do 31. 1. 2021 učiní objednávku dokupového balíčku 2 GB, získá balíček za speciální cenu 150 Kč.

Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník využívající Šťastný tarif 99, 299, 399 nebo 499, který po vyčerpání volných dat z vybraného tarifu učiní objednávku dokupového datového balíčku 2 GB prostřednictvím Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil.

Platnost a platba dokupového datového balíčku u SIM karty se Šťastným tarifem:

  • Aktivovaný dokupový balíček v rámci této marketingové akce platí vždy do konce daného zúčtovacího období.
  • Nevyčerpaná data z tohoto balíčku se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
  • Aktivací dokupového datového balíčku zaniká platnost standardního datového balíčku ve vybraném tarifu, bez ohledu na to, zda byla data ze standardního datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. To znamená, že data standardního datového balíčku a dokupového datového balíčku se nesčítají.
  • Platí pro aktivaci dokupového datového balíčku prostřednictvím Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo mobilní aplikace SAZKAmobil.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 26. 11. 2020 do 31. 1. 2021.