Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Převeďte své číslo k SAZKAmobilu a dostanete dvakrát více dat

Převeďte své číslo k SAZKAmobilu a dostanete dvakrát více dat

Převeďte do 31. 12. 2020 své stávající číslo od jiného operátora k nám. Pokud si vyberete jeden ze Šťastných tarifů 299, 399 nebo 499, získáte od nás 2x více dat. Datové balíčky zdarma aktivujte prostřednictvím Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil.

Speciální nabídka pro zákazníky, kteří si převedou v období od 1.5. do 31.12.2020 telefonní číslo od jiného operátora k SAZKAmobilu a k němu si aktivují některý z vybraných Šťastných tarifů (299, 399 nebo 499).

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1.5. 2020 do 31.12. 2020 SAZKA nabízí speciální nabídku, pro nové zákazníky, kteří převedou své stávající číslo od jiného operátora na Šťastný tarif 299, 399 nebo 499 od SAZKAmobilu.

Marketingové akce se může zúčastnit každý zákazník, který převede své stávající číslo u jiného operátora k SAZKAmobilu na Šťastný tarif 299, 399 nebo 499, a který po vyčerpání volných dat z vybraného tarifu učiní první objednávku dokupového datového balíčku zdarma prostřednictvím Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo v mobilní aplikaci SAZKAmobil.

Platnost a platba dokupového datového balíčku u SIM karty se Šťastným tarifem:

  • První dokupový datový balíček mohou zdarma aktivovat pouze zákazníci, kteří v době trvání akce převedou své stávající číslo od jiného operátora k SAZKAmobilu na vybraný Šťastný tarif 299, 399 nebo 499, a zákazníci SAZKAmobilu, kteří v době trvání akce se svým stávajícím číslem přejdou na vybraný Šťastný tarif 299, 399 nebo 499.
  • Pro tarif 299 je možné zdarma aktivovat balíček 1 GB, pro tarify 399, nebo 499 je možné zdarma aktivovat balíček 5 GB.
  • Aktivovaný dokupový balíček v rámci této marketingové akce platí vždy do konce daného zúčtovacího období.
  • Nevyčerpaná data z tohoto balíčku se nepřevádějí do dalšího zúčtovacího období.
  • Aktivací dokupového datového balíčku zaniká platnost standardního datového balíčku ve vybraném tarifu, bez ohledu na to, zda byla data ze standardního datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. To znamená, že data standardního datového balíčku a dokupového datového balíčku se nesčítají.
  • Zákazník může provést aktivaci prvního dokupu zdarma v každém zúčtovacím období od aktivace vybraného Šťastného tarifu 299, 399 nebo 499 až do konce platnosti této akce.
  • Zdarma je pouze první provedený dokup datového balíčku, v rámci daného zúčtovacího období. Případné dokupy dalších datových balíčků jsou účtovány dle platného ceníku.
  • Platí pro aktivaci dokupového datového balíčku prostřednictvím Internetové samoobsluhy, Zákaznické linky nebo mobilní aplikace SAZKAmobil.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 30. 4. 2020 do 31. 12. 2020.