Vážení zákazníci, v současné chvíli může docházet k občasným výpadkům některých našich služeb. Naši technici usilovně pracují na odstranění problémů. Za způsobené komplikace se Vám předem omlouváme. Váš SAZKAmobil.

Kombinované balíčky 2 GB + 100 min a 5 GB + 200 min ještě výhodněji!

Kombinované balíčky 2 GB + 100 min a 5 GB + 200 min ještě výhodněji!

Speciální nabídka výhodných Kombinovaných balíčků obsahujících mobilní internet a volání do všech sítí v ČR pro zákazníky využívající předplacenou kartu SAZKAmobil.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Vodafone“), umožňující získání cenově výhodného balíčku pro zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.

Od 2. 4. do 30. 6. 2024 Vodafone upravuje ceny pro nové kombinované balíčky u předplacených karet SAZKAmobilu obsahující mobilní internet a volání za výhodnou cenu:
• 2 GB + 100 min. za 230 Kč
• 5 GB + 200 min. za 340 Kč.

Podmínkou je zakoupení příslušných Kombinovaných balíčků přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, anebo na Zákaznické lince.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:
• vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek kreditu pro koupi Kombinovaného balíčku (internet a volání).
Platnost a platba koupeného Kombinovaného balíčku:
• Doba platnosti takto koupených Kombinovaných balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Kombinovaného balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byly data nebo minuty v rámci balíčku zcela vyčerpány. Nevyužitý objem dat ani minut se nepřevádí do následujícího období.
• Kupovaný Kombinovaný balíček je aktivován a poplatek za takový Kombinovaný balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Kombinovaného balíčku bude odečten z kreditu po objednání jednoho z Kombinovaných balíčků „2 GB + 100 min.“ či „5 GB + 200 min.“.
• Kombinované balíčky nelze kombinovat, aktivací nového balíčku (data i hlas) zaniká platnost stávajícího Kombinovaného balíčku bez ohledu na to, zda byl objem dat nebo minut v rámci stávajícího Kombinovaného balíčku zcela vyčerpán či nikoli.

Počet jednotlivých nákupů Kombinovaného balíčku není omezen.

Volné minuty v rámci Kombinovaného balíčku lze využít na volání do všech sítí v ČR.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky mobilních datových služeb a platný Ceník pro služby SAZKAmobil, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024.