Kredit 100 Kč navíc za aktivaci předplacené SIM karty zakoupené ve vybraných prodejnách

Kredit 100 Kč navíc za aktivaci předplacené SIM karty zakoupené ve vybraných prodejnách

Kupte od 17. 8. 2020 předplacenou kartu SAZKAmobil v některé z vybraných prodejen, aktivujte ji, a 100 Kč navíc k vašemu kreditu je vašich. Akce platí do 31. 8. 2020

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, 190 93 Praha 9, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání „Kredit 100 Kč navíc“ za aktivaci předplacené SIM karty pro nové zákazníky SAZKAmobilu, kteří splní podmínky této akce.
Marketingové akce se může zúčastnit každý nový zákazník, který si v období od 17.8.2020 do 31.8.2020 zakoupí v některé z vybraných prodejen a následně aktivuje předplacenou předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu. Vybrané prodejny jsou uvedeny v Seznamu prodejen , který je nedílnou součástí těchto podmínek. Tabulka s vybranými prodejnami může být v průběhu akce společností SAZKA jednostranně aktualizována, přičemž aktuální verze tabulky vybraných prodejen bude vždy uvedena na stránkách www.sazkamobil.cz.
Pro získání „100 Kč kreditu navíc“ je třeba pouze aktivovat novou SIM kartu SAZKAmobil, tj. provést první odchozí hovor nebo čerpat jinou službu SAZKAmobilu, nejpozději však do 31. 8. 2020 včetně.
Tuto odměnu lze využít pouze jednou.
Platnost a podmínky bonusového kreditu:
• Bonusový kredit bude zákazníkovi připsán nejpozději do 24 hodin od splnění výše uvedených podmínek k získání bonusového kreditu.
• Bonusový kredit není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.
• Bonusový kredit je možné čerpat na volání, SMS i na nákup zvýhodněných balíčků na volání, SMS a data.
• Bonusový kredit nelze čerpat na prémiové služby (Premium SMS a Audiotex).
• Bonusový kredit se čerpá jako první, teprve následně se čerpá kredit dobitý zákazníkem.
• Platnost bonusového kreditu získaného v době trvání marketingové akce je 30 kalendářních dní ode dne jeho připsání. Po této době platnost bonusového kreditu propadá.
V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky čerpání kreditu a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.
SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 17. 8. 2020 do 27. 8. 2020.