Datový balíček 5 GB za výhodnou cenu pro předplacenky

Datový balíček 5 GB za výhodnou cenu pro předplacenky

Užívejte si 5 GB dat za zvýhodněnou cenu 290 Kč. Akce platí do 28. 2. 2023.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 7424 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 7. 2022 do 28. 2. 2023 SAZKA stanovuje speciální cenu při nákupu Datového balíčku „Internet na měsíc 5 GB“ u předplacených SIM karet na cenu 290 Kč, a to za podmínky, že zákazník zakoupí příslušný Datový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, Internetovou samoobsluhu, prostřednictvím Zákaznické linky, anebo odesláním SMS na číslo 8866 ve tvaru "R14".

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

  • Vlastní aktivní předplacenou SIM kartu SAZKAmobilu, má dostatek Kreditu pro koupi Datového balíčku mobilního internetu „Internet na měsíc 5 GB“ a učiní objednávku příslušného Datového balíčku v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, v Internetové samoobsluze, prostřednictvím Zákaznické linky, anebo zasláním SMS v příslušném tvaru na výše uvedené číslo.

Platnost a platba koupeného Datového balíčku:

  • Doba platnosti takto koupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce je jeden měsíc a počíná běžet ode dne objednání, tj. platnost dat v rámci příslušného Datového balíčku zanikne jeden měsíc ode dne objednání bez ohledu na to, zda byla data v rámci Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího období.

  • Kupovaný Datový balíček je aktivován a poplatek za takový Datový balíček je zaúčtován ke dni jeho objednání. Tzn., že poplatek za nákup příslušného Datového balíčku bude odečten z Kreditu po objednání Datového balíčku „Internet na měsíc 5 GB“.

  • Datové balíčky nelze kombinovat, aktivací nového Datového balíčku zaniká platnost stávajícího Datového balíčku bez ohledu na to, zda byla data v rámci stávajícího Datového balíčku zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých nákupů Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro nákup Datových balíčků objednaných v mobilní aplikaci SAZKAmobil, v Internetové samoobsluze, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 7. 2022 do 28. 2. 2023.