Výhodné dokupové balíčky 2 GB a 5 GB pro všechny tarifní zákazníky

Výhodné dokupové balíčky 2 GB a 5 GB pro všechny tarifní zákazníky

Speciální nabídka výhodného dokoupení Datového balíčku 2 GB nebo 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat pro stávající zákazníky s paušálním tarifem od SAZKAmobilu. Akce platí do 28. 2. 2023.

Tyto Podmínky upravují marketingovou akci společnosti SAZKA a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 264 93 993 (dále jen „SAZKA“), umožňující získání výhodnějších služeb SAZKAmobilu.

Od 1. 7. 2022 do 28. 2. 2023 SAZKA navyšuje Datový objem u dokupového balíčku 1 GB o 1 GB zdarma a stanovuje zvýhodněnou cenu při dokoupení datového balíčku 5 GB:

 • u balíčku 1 GB dat navyšuje objem dat na 2 GB za nezměněnou cenu 100 Kč,
 • u balíčku 5 GB stanovuje speciální cenu 290 Kč.

a to za podmínky, že zákazník koupí příslušný dokupový balíček přes mobilní aplikaci SAZKAmobil, Internetovou samoobsluhu, prostřednictvím Zákaznické linky, anebo odesláním SMS na číslo 8866 ve tvaru:

 • u balíčku 2 GB (pro Šťastné tarify 47, 127, 397 a 497) SMS ve tvaru „R7“,
 • u balíčku 2 GB (pro Šťastné tarify 99, 199, 299, 399 a 499) SMS ve tvaru „R8“,
 • u balíčku 5 GB (pro všechny Šťastné tarify) SMS ve tvaru „R9“.

Marketingové akce se může zúčastnit každý stávající zákazník, který:

 • Vlastní aktivní SIM kartu s paušálním tarifem SAZKAmobilu, a učiní dokoupení Datového balíčku 1 GB dat nebo 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu v Internetové samoobsluze, v mobilní aplikaci SAZKAmobil na svém mobilním zařízení, prostřednictvím Zákaznické linky, anebo odesláním SMS v příslušném ytvaru na výše uvedené číslo.

Paušálními tarify od SAZKAmobilu se rozumí tarify, které SAZKAmobil aktuálně nabízí (Šťastný tarif 99, Šťastný tarif 299, Šťastný tarif 399 a Šťastný tarif 499), včetně původních tarifů, které byly nabízeny do 16. 2. 2020 (Šťastný tarif 47, Šťastný tarif 127, Šťastný tarif 397, Šťastný tarif 407 a Šťastný tarif 497).

Platnost a platba dokoupených Datových balíčků:

 • Platnost takto dokoupených Datových balíčků v rámci této marketingové akce zanikne k poslednímu dni Zúčtovacího období bez ohledu na to, zda byl objem dokoupeného balíčku dat zcela vyčerpán či nikoli. Nevyužitý objem dat se nepřevádí do následujícího Zúčtovacího období.

 • Poplatky za dokoupené Datové balíčky:

  • 2 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 100 Kč.
  • 5 GB dat nad rámec Základního objemu dat příslušného Tarifu činí 290 Kč.
 • Dokupovaný Datový balíček bude aktivován ke dni objednání dokupovaného Datového balíčku (1 GB nebo 5 GB) a poplatek za nákup dokupovaného Datového balíčku bude zaúčtován ve faktuře za dané Zúčtovací období.

 • Dokoupené Datové balíčky nelze kombinovat se Základním objemem dat, který je zahrnut v příslušném Tarifu. Aktivací dokoupeného Datového balíčku zaniká platnost dat v rámci Základní objemu dat příslušného Tarifu bez ohledu na to, zda byla data v rámci Základního objemu dat zcela vyčerpána či nikoli.

Počet jednotlivých koupí či dokoupení Datového balíčku není omezen. Nabídka platí pouze pro koupi či dokoupení Datových balíčků objednaných v Internetové samoobsluze, v mobilní aplikaci SAZKAmobil, anebo prostřednictvím Zákaznické linky.

V otázkách neupravených v těchto Podmínkách platí Všeobecné obchodní podmínky, Podmínky poskytování mobilních datových služeb a platný Ceník, které jsou dostupné na stránkách www.sazkamobil.cz.

SAZKA si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.sazkamobil.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Podmínky této marketingové akce jsou platné od 1. 7. 2022 do 28. 2. 2023.